3 Aşamada Okunan Zenginlik Duası Mucizevi Tesirler Gösteriyor

Zenginlik Duasının Sözleri, Okunma Adabı ve Tesirleri

Zenginlik duası Kuran ayetlerine ve Allah’ın güzel isimleri olan esmalara dayanan etkili dualardan biridir. Bu dua vesilesi ile sıkıntılarından kurtulan ve sevdikleri ile birlikte bereketli bir yaşam sürdürmeye başlayan sayısız müminin anlatımları bulunmaktadır.

İslam tarihi boyunca birbirinden farklı pek çok zenginlik duası okunmuş ve müminlere tavsiye edilmiştir. Bütün bu dualar yüce Allah’a seslenme ve ondan yardım dileme maksadıyla niyaz edilmiştir. Yani maksat bakımından aralarında bir fark yoktur. Ancak güzel sözlerle dua etmenin daha tesirli olduğunu ve duanın kabulünü kolaylaştırdığını da unutmamak gerekir.

Bu yazımızda üç aşamadan oluşan ve her aşaması günün farklı vakitlerinde okunan zenginlik duasının sözlerini sizlerle paylaşacağız. Diğer zenginlik dualarına göre daha uzun olmasından dolayı “Büyük Zenginlik Duası” adıyla da bilinmektedir.

Duanın sözlerine ve okunma usulüne geçmeden önce duanın okunma amaçları, tesirleri ve İslam dininin zenginliğe bakışı konularında bilgi vermenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

İşte zenginlik duası ile alakalı merak edilen her şey

Zenginlik duasının tesirleri nelerdir?

Zenginlik duası adından da anlaşılacağı üzere kişinin bolluk bereket içinde bir yaşam sürdürmesini temin eden ve onun kimseye muhtaç olmamasına vesile olan bir niyazdır. Ancak zenginlik duasının tesirleri bunlarla sınırlı değildir. Zira bu kutsi dua kişinin yaşamının farklı alanlarını etkileyerek huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürmeye vesile olmaktadır.

Zenginlik duası sadece dua eden kişinin yaşamını etkilemekle kalmaz Allah’ın izni ile kişinin ailesinin de yoksulluktan kurtulmasını temin eder. Bilindiği üzere yoksulluk da zenginlik de şahsi bir durum olmayıp daha çok ailevi bir nitelik taşımaktadır. Yani kişinin ailesi maddi konularda kişiyi doğrudan doğruya etkiler ve onun da maddi durumu üzerinde belirleyici olur. Zenginlik duaları bu hususta sadece bireysel bir etki göstermekle yetinmez ve kişinin tüm aile yaşamının değişmesine vesile olur.

Zenginlik duası sadece maddi zenginlik temin etmekle kalmaz, aynı zamanda kişinin zararlı alışkanlıklardan da kurtulmasına vesile olur. Yani bu kutsi niyaz zararlı alışkanlıklardan kurtulup örnek teşkil edecek bir yaşam sürdürülmesini de inşallah nasip etmektedir.

Zenginlik duasının tesirli olduğu bir diğer husus ise kaza belayı def eden dua biçiminde okunmasıdır. Bazen müminler ne kadar uğraşırsa uğraşsın işleri bir türlü rast gitmemekte ve devamlı sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu tür durumlarda da zenginlik duasının okunması kaza belanın def edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu tesirli duayı devamlı okuyan kişilerin basiretinin açıldığı ve maddi konularda çok daha isabetli kararlar aldıkları da beyan edilmektedir.

İslam dini zenginlik konusuna nasıl yaklaşmaktadır?

Zenginlik konusunun ayetlerde ve hadislerde nasıl yer aldığına dair şu hususlar tespit edilebilir:

İslami anlayışa göre zenginlik de yoksulluk da ancak Allah’ın takdiri ile mümkün olur.

“De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.'” (Al-i İmran-26)

Eğer bir kişi maddi sorunlar yaşıyorsa bunu kendisi için bir eziyet olarak görmemeli aksine Yüce Rabbinin kendisini sınaması biçiminde değerlendirmelidir.

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara-155)

İhtiyaç sahiplerini zenginleştirip sevindiren de yüce Allah’tır.

“Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?” (Duha-8)

Zengin olan kişi malını hak yolunda ve İslam ahlakına uygun harcamalıdır.

“Allahü teâlâ birine çok mal verir, bu da malını Allahü teâlânın razı olduğu, beğendiği yerde harcarsa, bu kimseye gıpta etmek, imrenmek yerinde olur.” (Buhari)

Para kazanmak için çalışıp çabalamak dinimizce tavsiye edilmiştir. Peygamber efendimiz de bizzat ticaretle uğraşmış ve bu alanda başarılı olmuştur. Ancak para kazanmak için çabalayan kişi maddiyatı her şeyin üstünde tutmamalıdır.

“Paranın kuluna lanet olsun, paraya tapan helak olur.” (Tirmizi)

Zenginlik duası okuyacak müminlere büyük alimlerden önemli tavsiyeler

Zenginlik duası okuyarak yüce Allah’tan dileklerinin gerçekleşmesini isteyen müminlerin şu hususlara dikkat etmeleri büyük alimler tarafından tavsiye edilmektedir:

  • Zengin de olsanız yoksul da olsanız her şartta yüce Allah’a şükredin.
  • Geçinme endişesi duyarak Allah’ın yasakladığı faiz ve tefecilik gibi caiz olmayan yollara başvurmayın.
  • Sizden daha zor durumda olanlara sadaka vermeyi ihmal etmeyin. Unutmayın ki sadaka vermeniz malınızı eksiltmez, aksine malınızın bereketini artırır.
  • Gün içinde mümkün mertebe abdestli dolaşmanız ve fırsat buldukça Kuran-ı Kerim’den kısa sureler okumanız yaşamınızı her anlamda bereketlendirecektir.
  • Tutumlu olmakla cimri olmak arasındaki farkı iyi kavrayın. Gereksiz harcamalar yapmayın. Fakat cimri davranarak kendinize ve aile fertlerine de zulmetmeyin.
  • Sabırlı ve samimi biçimde dua etmenin duaların kabulünde en önemli şart olduğunu kavrayın. Yüce Allah’a zenginleşmek dileğiyle el açtığınızda bütün kalbinizle dua etmeye gayret edin.
  • Zengin bir yaşamın nasip edilmesi halinde bir mümine yakışmayacak davranışlara bulaşmama konusunda kesinlikle hassas davranın.

Zenginlik duası okuyacak müminlere bu hususta Peygamber Efendimizin yaşamı örnek gösterilebilir. Zira hayatın her alanında olduğu gibi parasal konularda Hz Muhammed’in tutum ve davranışları Müslümanların yolunu aydınlatacak en önemli ışıktır.

Zenginlik duasının sözleri ve Türkçe mealleri

Zenginlik duası üç bölümden oluşur:

  1. Zenginlik duasının sabah aşaması: Al-i İmran suresi 26. ayeti
  2. Zenginlik duasının gün ortası aşaması: 7 adet esmanın zikredilmesi
  3. Zenginlik duasının gece aşaması: Sad suresi 34-40. ayeti kerimeleri

Şimdi de duanın belirtilen aşamalarında hangi dua sözlerinin söylendiğini ve dua etme usulü hakkında nelere dikkat edilmesi gerektiğini sırasıyla izah edelim:

Zenginlik duasının sabah aşaması: Al-i İmran suresi 26. ayeti

Duanın bu aşamasındaki sözlerin sabah namazı ile öğle namazı arasındaki bir vakitte okunması tavsiye edilmektedir. Bazı alimler gün doğumundan önce duanın okunmasının daha tesirli sonuçlara vesile olacağını beyan etmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

“Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’ ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’ bi yedikel hayr inneke ala külli şey’in kadır.” (amin)

Zenginlik duasının gün ortası aşaması: 7 adet esmanın zikredilmesi

Öğle namazı ile ikindi namazı arasındaki vakitlerde zikredilmesi tavsiye edilmektedir. Bu esmaların zikredilmesi için kişinin yalnız bir yere çekilmesine gerek yoktur. Kişi çalışırken veya başka bir iş yaparken de bu esmaları okuyarak duanın bu aşamasını tamamlayabilir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Kadir

Ya Muğni

Ya Gani

Ya Rezzak

Ya Vehhab

Ya Latif

Ya Mucib (amin)

Zenginlik duasının gece aşaması: Sad suresi 34-40. ayeti kerimeleri

Duanın bu aşamasındaki ayetlerin yatsı namazından sonra okunması tavsiye edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna ala kürsiyyihı ceseden sümme enab.

Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel vehhab.

Fe sehharna lehür rıha tecrı bi emrihı ruhaen haysü esab.

Veş şeyatıyne küllü bennaiv ve ğavvas.

Ve aharıne mükarranıne fil asfad.

Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri hısab.

Ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab. (amin)

Zenginlik duası en az 7 gün boyunca devam edilmesi gereken bir duadır. Ancak kişi sabırlı davranarak daha uzun süre duaya devam ederse inşallah daha hayırlı olur. Zira dua ederken aceleci olmamak ve dualara sabırla devam etmek bizzat Hazreti Muhammed’in tavsiyesidir.

Zenginlik duasında geçen ayetlerin ve esmaların Türkçe mealleri

Zenginlik duasının sabah aşamasının Türkçe meali

“De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” (Al-i İmran suresi 26)

Zenginlik duasının gün ortası aşamasında zikredilen esmaların Türkçe anlamları

Ya Kadir esması “gücü her şeye yeten” manasındadır.

Ya Muğni esması “istediğini zengin eden” demektir.

Ya Gani esması “çok zengin olan” anlamındadır.

Ya Rezzak “rızık veren” demektir.

Ya Vehhab “kullarına hiçbir karşılık beklemeden bol ihsanda bulunan” manasındadır.

Ya Latif esması “kullarına iyilikler bahşeden” demektir.

Ya Mucib esması “duaları kabul eden” anlamındadır.

Zenginlik duasının gece aşamasında okunan ayetlerin Türkçe mealleri

Andolsun ki Süleyman’ı fitneye düşürdük ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra tevbe ile önceki haline döndü.

“Ya Rab, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren Sensin, Sen.”dedi.

Bunun üzerine Biz rüzgarı onun emrine verdik. Emriyle istediği yere yumuşacık akardı.

Bütün bina yapan, dalgıçlık yapan şeytanları da.

Ve zincirlere çatılmış (vurulmuş) diğerlerini de.

“İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık dilersen başkasına ver, dilersen verme. Hesabı yok.” dedik.

Şüphesiz ki ona huzurumuzda bir yakınlık ve bir akibet güzelliği vardır. (Sad suresi 34-40)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

Dilerseniz Hacet Duası ve Unutkanlık Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

 

 

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*