7 Soruda Tövbe Kavramı ve Tövbe Duasının Sözleri Hakkında Önemli Bilgiler

Tövbe mevzusunda müminlerin mutlaka bilmeleri gereken temel hususlar

Tövbe, İslam’da en önemli kavramlardan biridir. Zira Kuran-ı Kerim’de onlarca farklı yerde tövbe konusuna değinilmektedir ve Hazreti Muhammed pek çok hadisi şerifinde tövbe kavramına açıklık getirmeye çalışmıştır. Bu itibarla müminlerin bu konuda bilgi sahibi olması büyük önem taşımaktadır.

Bu yazımızda tövbe kavramı ile tövbe duası hakkında 7 soruda önemli bilgiler vereceğiz. İnşallah aktaracağımız detaylar hayırlara vesile olur.

İşte tövbe kavramı ve tövbe duası hakkında müminlerin mutlaka bilmesi gereken önemli detaylar

Tövbe ne demektir, nasuh tövbesi ifadesinin anlamı nedir?

Bir kişinin günahları için yüce Allah’tan af dilemesine tövbe etmek denir. Tövbe kelimesi Arapça olup “günahlardan dönmek” anlamına gelen “tevb” sözcüğünden gelmektedir.

Nasuh tövbesi ise “samimi duygularla yapılan ve kabule şayan olan tövbe duası” anlamında kullanılan bir tabirdir. Kulun işlediği günahlar için büyük bir pişmanlık duyması ve tüm kalbi ile tövbe duası okuması demektir.

Tövbe etmenin şartları nelerdir?

Tövbe etmenin üç şartı vardır:

  1. Yapılan günahlardan pişman olmak
  2. Söz konusu günahı terk etmek
  3. Terk edilen günahı bir daha işlememek

Ayrıca büyük alimler tövbe eden kişilerin yaptıkları günahlardan ötürü sebep oldukları zararları telafi etmeye çalışmalarının da önemli olduğunu ifade etmektedir. Yani kişi tövbe edip bir kenara çekilmemeli, yaptığı hataları telafi etmeye çalışmalıdır. Tabi burada ölçü müminin “elinden geldiği kadarını yapması”dır. Eğer kişinin gücünü aşan durumlar varsa bunlar için yüce Allah’tan af dilemek ve Allah’ın merhametine sığınmak gerekir.

Peygamber efendimiz ayrıca günah işlemekte ısrarcı olmanın tövbenin kabulünü zorlaştırdığını ifade etmiştir. Bu hususta bir hadisi şerifte “Bir günah işlendiği zaman, bunda ısrar etmemek, hemen tevbe istiğfar etmek vaciptir.” buyrulmaktadır. (Tirmizi)

Tövbe duası okumadan önce gusül (boy) abdesti mi yoksa normal abdest mı alınır?

Tövbe duası öncesinde normal abdest almak yeterlidir. Ancak peygamber efendimizin sünnetine uymak ve tövbe duası okumadan önce boy abdesti almak inşallah daha faziletli kabul edilmektedir.

Tövbe duası okunan günlerde oruç tutmalı mıyım?

Ramazan ayı dışında belli günlerde oruç tutmak çok hayırlıdır. Zira nefsin terbiye edilmesi ve kulluk bilincinin yerleşmesi açısından oruç en etkili ibadetlerden biridir. Ancak tövbe duası okunan günlerde oruçlu olma şartı yoktur. Tabi kişi dilerse duasını huşu içinde okumak ve tüm kalbi ile yüce Rabbine el açmak maksadıyla o gün oruç da tutabilir.

Tövbe duasının sözlerini üç defa peş peşe okumanın hükmü nedir?

Hazreti Muhammed, önemli duaların sözlerini bazen peş peşe üç defa okumuştur. Bu uygulama Müslümanlar tarafından da örnek alınmış ve tövbe duası gibi önemli niyazların sözleri üç defa art arda tekrar edilmiştir. Tövbe duası okuyacak müminlerin de bu uygulamayı devam ettirmesi inşallah faydalı olacaktır.

Tövbe duasının icabet görmesi (kabul edilmesi) için neler yapılmalıdır?

Duaları kabul eden tek yetkili merci yüce Allah’tır. Tövbeleri de kabul eden yalnız ve ancak O’dur. Bu itibarla tövbe duası okuyan kişiler “tövbe kapısının açık bulunduğunu ve Allah’ın rahmetinin geniş olduğunu” bilmeli fakat takdir yetkisinin de sadece Allah’ta olduğunu kabul etmelidir.

Tövbe duasının kabul görmesinde en önemli şart hiç kuşkusuz ki müminlerin samimi duygularla yüce Rablerine el açmalarıdır. Peygamber efendimiz dahi tövbe dualarını samimi bir şekilde ve çok sık okumuştur. Bu hususta şu hadisi şerifi müminler için yol gösterici kabul edilmelidir:

“Bazan kalbimi bir perde bürür de günde 100 defa tövbe ettiğim olur.” (Müslim)

İslam dünyasında en yaygın okunan tövbe dualarının sözleri nelerdir?

İslam medeniyetinde birbirinden farklı onlarca tövbe duası okunmuştur. Bu duaların hepsi de günahların affını dilemek için niyaz edilmiştir ve esasında aralarında mahiyet bakımından bir fark yoktur.

Aşağıda en yaygın biçimde okunan ve büyük alimler tarafından tavsiye edilen birkaç farklı tövbe duasının sözleri ve Türkçe mealleri aktarılmıştır. Ayrıca duaların okunma usulü ve okunma alanları ile ilgili de kısa açıklamalar yapılmıştır.

Anlık olaylar karşısında okunan kısa tövbe duası

Günlük hayatta yapılan anlık kusurların affı için o anda okunan kısa tövbe duasını sözleri şöyledir:

Estağfirullah el-Azîm

Bu ifadenin anlamı “Şânı pek yüce olan Allah’tan bağışlanmamı diliyorum.” şeklindedir. Tabi bu kısa duanın sadece küçük günahların affı için okunduğunu ve büyük günahların affını dilemek için diğer tövbe dualarına müracaat etmek gerektiğini ifade etmekte fayda vardır.

Peygamber efendimizin dilinden söylenen tövbe duası

Hazreti Muhammed şu sözlerle tövbe duası okumuş ve bu sözler sonraki süreçte müminler tarafından da tövbe duası olarak okunmaya devam etmiştir:

Bismillahirrahmanirrahim

Sübhanekallahümme ve bi hamdik, Allahümmağfirli inneke ente’t tavvabü’r rahim. (amin)

Duanın Türkçe meali

Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamdederim. Allah’ım! Beni bağışla. Kuşkusuz Sen tevbeleri kabul eden ve pek merhametli olansın. (Buhari)

Peygamber Efendimizin okuduğu büyük tövbe duası (seyyid’ül istiğfar duâsı)

Hazreti Muhammed’in sıkça okuduğu büyük tövbe duasının sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

“Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûu leke bi ni’metike aleyye ve ebûu bi zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü’z zünûbe illâ ente.” (amin)

Tövbe duasının Türkçe meali

“Ey Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın ve ben Sen’in kulunum. Ve ben îmân ve ubûdiyetimde/kulluğumda gücüm yettiği kadar Sen’in ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Sen’in bana ihsân ettiğin nimetleri ikrar ve îtirâf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve îtirâf ederim. Yâ Rabbi! Sen beni af ve mağfiret eyle. Zira Sen’den başkası günahları af ve mağfiret edemez.” (Buhârî)

Tövbe duası olarak okunan Kuran ayetleri

Kuran-ı Kerim’de geçen şu ayeti kerimeler müminler tarafında tövbe duası hükmünde okunmaktadır. Bu ayeti kerimelerin sadece birisi okunursa tövbe duası yerine geçer. Fakat kişi dilerse tüm ayetlerini art arda okuyarak da duasını niyaz edebilir:

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbena vec’alna müslimeyni leke ve min zürriyyetina ümmetem müslimetel leke ve erina menasikena ve tüb aleyna inneke entet tevvabür rahıym (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.” (Bakara-128)

Bismillahirrahmanirrahim

Vestağfiru rabbeküm sümme tubu ileyh inne rabbı rahıymüv Vedud (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.” (Hûd-90)

Bismillahirrahmanirrahim

Kul ya ıbadiyellezıne esrafu ala enfüsihim la taknetu mir rahmetillah innellahe yağfiruz zünube cemıa innehu hüvel ğafurur rahıym (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer-53)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

Dilerseniz Sevgi Duası ve Huzur Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*