Borçtan Kurtulma Duası ile Siz de Rahatlayacaksınız İnşallah!

Borçtan Kurtulma Duası Kısa Sürede Etkili Bir Dua, Okuyun!

Size bugünkü yazımızda borçtan kurtulma duasının nasıl yapılması gerektiğini izah etmeye çalışacağız ve birçok insanın borçtan kurtulma duası sayesinde nasıl borçlarını eda ettiklerini ve nasıl zenginliğe ulaştıklarını anlatmaya gayret göstereceğiz.

  • Yazı boyunca tam 4 adet müthiş etkili borçtan kurtulma duası aktararak bu duaların yüzü suyu hürmetine ve bereketine, borçlarınızdan kurtulabilmenizin nasıl mümkün olduğunu anlatmaya çalışacağız.

Lütfen aktaracağımız borçtan kurtulma dualarının dördünü de teker teker farklı zamanlarda gerçekleştirin ve bu sayede Allah’ın izniyle merhamet ve şefkat dolu bir atmosferde yaşayarak hayatınızın güzelliklerinden istifade edin, işte başlıyoruz:

Borçtan Kurtulma Duası 1, Vakıa Suresi’nin 18 ve 19. Ayetleri

Borçtan kurtulma duası olarak bilinen Vakıa Suresi’nin okunmasının rızkı artırdığına dair bir çok rivayet bulunmaktadır ve bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın mucizevi beyanları bize, herhangi bir kişinin borçtan kurtulmak maksadıyla Vakıa Suresi’ni okuması gerektiğini ifade etmektedir. Efendimizin Aleyhissalatu Vesselam’ın beyanları şöyledir:

Vakıa Sûresi’ni Okumak Rızkı Arttırır

“Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

Fakat konuyla alakalı İslam alimlerinin söylemlerini incelediğimizde Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın borçtan kurtulma duası olarak tarif ettiği duanın, Vakıa Suresi’nin 18. ve 19. ayetleri olduğu görülecektir.

Çünkü Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz, bilhassa Vakıa Suresinin 18. ve 19. ayetlerinin gün içerisinde toplamda 7 defa okunmasının kişiyi borçlarından kurtaracağına ve bolluk içerisinde yaşatacağına dair beyanlarda bulunmuştur.

Bu borçtan kurtulma duası şöyle gerçekleştirilir:

Kişi, sessiz bir yere geçmeli ve kıble istikametine dönüp Vakıa Suresi’nin 18 ve 19. ayetlerini 7 defa okumalı ve ardından da şu duayı yapmalı:

  • “Allah’ım borçlarımın edasını ve huzur dolu bir hayatı bana nasip eyle, merhametinin sonsuzluğuna iltica ediyor ve senden güzellikler talep ediyorum, amin.”

Bu duayı tarif edildiği şekli ile gerçekleştiren bir insanın borçlarından kısa sürede kurtulacağı bildirilmiştir, nitekim İslam tarihinde birçok kişinin bu sayede borçlarını eda ettiği ve bolluk içerisinde bir hayat yaşamaya başladığı bilinmektedir.

Borçtan Kurtulma Duası 2, Tevekkül ve Teslimiyet Duası

Bir önceki maddede borçtan kurtulma duası olarak okunması gereken Vakıa Suresi’nin 18. ve 19. ayetlerinden bahsetmeye çalıştık, şimdi de Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ifadelerini esas alarak bir başka borçtan kurtulma duası üzerinde duralım ve bu konuda sizi aydınlatalım:

İlginizi Çekecek: Zayıflamak İçin Duayı Her Yemekten Önce Okuyun, Şifa Bulun!

Tevekkül ve Teslimiyet Rızkı Arttırır

Hadis-i şerifte buyruldu:

“Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

Bu bağlamda bir kişi Allah’a tevekkül ederse ve O’na kendisini gerçek anlamda teslim ederse, o kişinin borçlarını en kısa sürede eda edip huzur ve saadet ile ödüllendirileceği ifade edilir ve kişinin şu duayı yapması tavsiye edilir. Sessiz bir yere geçerek kıble istikametine dönüp şöyle dua etmelisiniz:

  • “İlahi senin varlığın sayesinde kainat misafirhanesinde konuk olan bizler varlığın huzurunu tatmakta ve yaşamanın saadetine mazhar olmaktayız. Sen, bizi varlığı ile şereflendiren ve bize yaratılma nimetini armağan eden sonsuz kudretin sahibisin, hikmetinin sonsuzluğu içerisinde bize istediğin şekilde muamele eder ve bizi her türlü nimetine mazhar ederek güzellikler içerisinde yaşatırsın. Şimdi sana tam anlamıyla tevekkül ediyorum Allah’ım ve kendimi senin varlığına teslim ediyorum, ne olur bana nimetlerinin güzelliği ile muamele et, amin.”

Evet, bu duayı bu şekilde gerçekleştiren ve duayı okurken de Cenab-ı Hakk’ın varlığını içinde hissedip O’na sonsuz şükranlarını ve teşekkürlerini arz eden insanların en kısa zamanda borçlarından kurtulacakları ve Cenab-ı Hakk’ın nimetleri ile ödüllendirilecekleri bilinmektedir. Siz de bu duayı uygun bir şekilde gerçekleştirip bu nimetten istifade etmeye çalışmalısınız inşallah.

Borçtan Kurtulma Duası 3, Hazret-i Ali’nin Duası

Şimdi de sahabe efendilerimizden biri olan, Peygamber Efendimizin hem amcası oğlu hem de damadı olan Hazret-i Ali’nin borçtan kurtulma duası üzerinde durmak ve bu duanın detaylarını sizinle paylaşmak istiyoruz:

Okunuşu: “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

Rivayetlere göre Hazret-i Ali borçtan kurtulmak istediğini Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’a ifade ettiğinde, Peygamber Efendimiz ona şöyle demiştir:

  • “Ya Ali, sana öyle bir dua öğreteceğim ki bu duayı her gün gece uyumadan önce 1 defa yaparsan, Allah’ın izniyle borçlarından kurtulup huzur içerisinde bir hayata nail olacak ve Cenab-ı Hakk’ın nimetleri ile ödüllendirilip Allah’ın nazdar ve niyazdar bir kulu haline geleceksin.”

Evet, Peygamber Efendimizin Hz Ali’ye öğretmiş olduğu duayı yukarıda aktardık ve yine Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın Hazret-i Ali’ye söylemiş olduğu mübarek beyanlarını da sizinle paylaştık.

Bu doğrultuda bir kişi 1 ay boyunca bu mübarek duayı uyumadan önce 1 defa okursa Cenab-ı Hakk’ın ihsan hazinelerine ve nimet deryasına gark olup saadet içerisinde bir hayat yaşayacaktır inşallah.

Şimdi de sahabe efendilerimizin rivayet ettikleri başka bir borçtan kurtulma duası aktaralım:

Borçtan Kurtulma Duası 4, Sahabelerin Duası

İslam alimlerinin değerli eserleri ve kıymetli kaynakları incelendiğinde, sahabe efendilerimizden rivayet edilen aşağıdaki duanın da son derece mühim olduğu göze çarpacaktır:

Okunuşu: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

Bu anlamda sahabe efendilerimizden herhangi biri, herhangi bir kişiye başlandığında ve borcunu eda etmek istediğinde, Peygamber Efendimizin tavsiyesi ile bu duayı okumuş ve bu duanın yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hakk’ın merhametiyle mükafatlandırılıp harika bir hayata nail olmuştur. Duanın yapılış şekli şöyledir:

  • Kişi öncelikle sessiz bir yer bulmalı ve kendisini gerçek anlamda Cenab-ı Hakk’a teslim edip kıble istikametine dönüp dizüstü çökerek gözlerini kapatmalı ve 7 defa besmele-i şerif okuduktan sonra yukarıdaki duayı 7 defa üst üste okuyup anlamını da düşünmeli ve sonrasında da 7 defa İnşirah Suresi’ni okuyup duasını tamamlamalıdır.

Bu aktarılan uygulamayı 1 hafta boyunca devam ettiren bir kişinin Allah’ın izniyle borçları tamamen eda edilecek ve maddi anlamdaki bütün darboğazlardan ve açmazlardan kurtulup Cenab-ı Hakk’ın rahmeti ile mükafatlandırılacaktır.

Evet, size borçtan kurtulma uygulaması olarak aktardığımız bu 4 uygulamayı da uygun vakitlerde gerçekleştirmenizi tavsiye etmekteyiz; çünkü bu duaların her biri mucizevi özellikleri ile ön plana çıkmakta ve uygulayan insanların hayatlarını değiştirme potansiyeline sahip olmaktadır. Şimdi de oldukça etkili bir kitap tavsiyesi ile yazımızı noktalamak istiyoruz:

Borçtan Kurtulma Duası ve Kenzül Dua Kitabının Müthiş Tesiri!

Tavsiye edeceğimiz eser, Abdülkadir Çelik isimli İslam alimi tarafından kaleme alınmış olan Kenzül Dua Kitabıdır ve bu kitap, Her Kapıyı Açan Murad Duaları adıyla da bilinmektedir.

  • Gerçekten de bu kitapta aktarılan uygulamaları düzgün bir şekilde gerçekleştirip muradına kavuşan ve hayatını anlamlandıran binlerce insan olduğunu bilmekteyiz ve buna bizler de bizzat şahit olduk.

Bu anlamda siz de bu değerli eserin mucizevi özelliklerine şahit olabilmek için Kenzül Dua Kitabının içindeki yüzlerce harika duayı gerçekleştirmeye ve bu duaların bereketinden istifade etmeye çalışmalısınız, bu anlamda aşağıya Kenzül Dua Kitabının bazı okuyucu yorumlarını ve kitabın indirme linkini aldık:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

Eğer daha fazla dua yazısı okumak ve bu sayede hayatınıza yön vermek isterseniz, sitede bulunan farklı dualarımızı da okumalısınız.

Örneğin şu yazımızı da incelemelisiniz: Müthiş Etkili Bir Bereket ve Bolluk Duası Mutlaka Okumalısınız!

1 yorum

  1. Degerli hocam benim annem als hastasi yataga bagimli ve makinaya bagli tek basima ben bakiyorum baska kardesim yok. Her anlamda zor durumdayim. Hayatimda hicbirsey tam anmaiyla icime sinmiyor. Bana bir dua ogretin işlerim yolinda gitsin. Ogretmenlik mezunuyum ama ders cok calisamiyorum. Basladigim isi tamamlayamiyorum. Ustumde bir agirlik uyusukluk var. Bana bir dua onerirmisiniz. Simdiden tesekkur ederim

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*