Bu Bağlama Duası Öylesine Etkili ki Tarif Edemem

Bağlama Duası Arayanlar Bu Dua ile Harika Gelişmeler Yaşayacak!

Evvela etkili bir bağlama duasının sözlerini verelim, yapılış şeklini de tarifini de izah edelim:

  • Kendine aşık etmek istediğin kişiye ait bir nesne bulmalısın öncelikle, bu nesne, o kişinin bedenine ait olan bir saç teli, bir kaş, kirpik olabileceği gibi onun vücudunun bir parçası olmayan ama ona ait olan bir nesne de olabilir. Bu nesne kravat, mendil, cüzdan, yüzük veya kurdela gibi herhangi bir şey olabilir, yeter ki ona ait olsun.

Şimdi ona ait olan bu nesneyi temin ettiğini varsayarak devam ediyorum, bu nesneyi bir gece vakti yanına alıp bir tenhaya çekil, tenhada bir mum yak, bu mumun üzerine, ona ait olan ve temin ettiğin nesneyi tut. Mumun üzerine tuttuktan sonra, bağlama duasının şu sözlerini oku:

  • “Ya Rab, bize el veren şahsından gayrı kimdir, içimde bir muhabbet, sanmayın ki bir kindir! Zordur aşkın çilesi, düşmanların hilesi, yalnız senin kudretinle etkisini kaybeder, sana boyun eğmemin huşuu ile geldim, zaten sana eğilen, dimdik ayakta durur. Bu nesneyi getirdim, mumun üstüne tuttum, içimdeki sevgiyi onunla tutuşturdum, şimdiye dek çok zaman yandım yandım tutuştum. Duruldu aşkın gücü, savruldu bu bedenim, bağlama duasıyla sana niyaz ederim, mevcudiyetin ali, paklar temizler bizi, saf kılar ruhumuzu, saf kılar tenimizi. Bu yanan mum nasıl ki bu nesneye yansırsa, onun da kalbi bana, yalnız bana yansın ki, bu muazzam duyguya, her varlık şahit olsun. Bağlama duasının kudreti daim olsun, tüm manalar otursun, bütün maniler kalksın. Amin.”

Bu sözleri, mumun üstüne tuttuğun ve ona ait olan nesnenin üzerine okuduktan sonra, işlemi bitir ve uyu; yalnız günün ilk ışıkları ile uyanmak zorundasın ve uyandıktan sonra da bu nesneyi dışarıda bir akarsuya veya durgun suya atmalısın. Bundan sonra, rahat ve huzurlu bir şekilde hayat yolculuğunu sürdürebilirsin, çünkü bağlama duasını hakkıyla yaptın.

Ama yazının bundan sonraki kısmını daha dikkatlice oku, çünkü farklı ve denenmiş bir bağlama duası daha öğreneceksin, aynı zamanda duanın kabulü için hangi hassasiyetlerin yerine getirilmesi gerektiğine de vakıf olacaksın.

Günümüzde birçok kişinin başka insanları kendilerine bağlayabilmek için bağlama duası aradığını bilmekteyiz ve gözlemlemekteyiz; fakat yine birçok kişinin bağlama duası adı altında oldukça yanlış uygulamalara başvurduğunu da şahit olmaktayız. Halbuki internetin sisli dumanlı atmosferinde bağlama duası olarak aktarılan birçok uygulamanın aslında büyü ve tılsım içerikli uygulamalar olduğunu da görmekteyiz.

  • İşte bu sıkıntıdan dolayı ve internette aktarılan bağlama dualarının işlevsiz olması nedeniyle size bu yazımızda bağlama duasının en detaylı ve en güzel halini aktarmaya çalışacağız, lütfen bağlama duası isimli bu yazımızı okurken yazıdaki en ince ayrıntıları dahi ihmal etmemeye çalışın ve duayı olduğu gibi uygulayarak muradınıza kavuşmanın mutluluğu ile hayatınızı sürdürmeye devam edin.

Sözün tam da burasında yapacağınız bağlama duasının etkili olabilmesi için bazı çok önemli şartlara riayet etmeniz gerektiğinin altını çizmeliyiz ve bu anlamda bu şartlara harfiyen uymanız halinde yapacağınız bağlama duasının en güzel şekilde hedefine ulaşacağını ve bu sayede amacınıza vasıl olacağınızı (yani ulaşacağınızı) ifade etmek isteriz.

Bağlama Duasının Kabulü için Çok Önemli Şartlar

Birçok kişinin yanlış bağlama duası yaptığını ifade ettik, fakat yine birçok kişi doğru bağlama duası yapmasına rağmen yine de amacına ulaşamamakta; zira bağlama duasının kabulü için önemli olan ve hayati ehemmiyete sahip olan şartları yerine getirmemektedir.

İşte bu noktada siz de kesin etkili ve en güzel şekilde sizi muradınıza kavuşturacak bağlama duasını yapacaksanız, aşağıda aktaracağımız detayları ve şartları harfiyen yerine getirmeli ve bu şartlar çerçevesinde duanızı yapmalısınız:

Bağlama Duası Yaparken Allah’ı Tanımalısın!

Evvela, birçok kişinin bağlama duası yaparken Cenab-ı Hakk’ın varlığından ve kudretinden bihaber olduğunu yani haberdar olmadığını gözlemlemekteyiz ve bu durum gerçekten bizi üzmekte.

  • Oysa ki bir müslüman Cenab-ı Hakk’ın varlığını ve kudretini iliklerine kadar hissetmeli, O’nu tam manası ile tanımalı ve O’nun her şeye kudreti yeten sonsuz bir güce sahip olduğunu da kesinkes kavrayarak bu bilinç içerisinde hareket etmelidir.

Bu noktada sizler de bağlama duasını gerçekleştirirken Cenab-ı Hakk’ın sonsuz kudretini tam manası ile kavramaya çalışmalı ve bu kudreti iliklerinize kadar hissedip size tam anlamıyla yardımcı olacağını ve size de birçok insana olduğu gibi merhametiyle muamele edeceğini bilmelisiniz.

Özellikle de bağlama duasını gerçekleştirme aşamasında Cenab-ı Hakk’ın kudretine teslim olmalı ve O’na tam bir teslimiyet içerisinde gönül huzuru ile kendinizi arz etmelisiniz.

İlginizi Çekecek: En Tesirli Yolculuk Dualarının Sözleri, Mealleri ve Faziletleri

Bağlama Duası için İçtenlik Şart Dedi!

Yine birçok kişinin bağlama duasını gerçekleştirirken ihmal ettiği ve bu nedenle de muradına ulaşamadığı en önemli şartlardan birinin de içtenlik olduğunu ifade etmeliyiz ve samimiyetin burada ne kadar önemli bir işleve sahip olduğunu bilhassa vurgulamalıyız.

  • Çünkü bağlama duasının kabulü için içtenlik ve samimiyet, belki de en önemli şartlardan biridir ve bir kişi içtenlik içerisinde duasını yaparsa ve bunu Cenab-ı Hakk’a arz etmeye çalışırsa, Allah’ın izniyle duasının kabulü ile ödüllendirilecek ve yapmış olduğu bu işlem nedeniyle hayatı boyunca mutlu mesut bir şekilde yaşamaya başlayacaktır.

Bu anlamda siz de bağlama duasını gerçekleştirirken tamamen art niyetsiz bir şekilde ve hiç kimse hakkında kötü bir düşünceye sahip olmadan içtenlik duyguları ile ve samimiyet hissiyatı içerisinde duanızı gerçekleştirmeli ve Cenab-ı Hakk’ın size merhamet etmesini ve rahmetiyle yönelmesini temenni etmelisiniz.

Bağlama Duasının Niyetini İhmal Etme Ha!

Ve bağlama duasının belki de en önemli aşamalarından biri olan ve bu şartı yerine getirmeniz halinde hakikaten mucizevi sonuçlarla karşılaşacağınızı bildiğimiz niyet aşamasını da hiçbir şekilde ihmal etmemelisiniz.

  • Aşağıda tarif edeceğimiz şekilde niyet aşamasını da en güzel şekilde yerine getirmeye çalışmalısınız, bu noktada niyet aşamasının belki de duanın kalbi hükmünde olduğunu ve oldukça hayati bir pozisyona sahip bulunduğunu ısrarla ifade etmeliyiz.

Niyet aşamasını ıskalayan ya da ihmal eden insanların duasının kabul edilmediğini gözlemlediğimizi de ifade etmeliyiz.

Bağlama duası ile alakalı bu önemli noktaların altını çizdiğimize göre artık duanın nasıl yapılması gerektiğini anlatmaya başlayalım:

Bağlama Duası Nasıl Yapılır?

Öncelikle sessiz bir yere geçmeli kendinizi Cenab-ı Hakk’ın dergah-ı merhametine içtenlik içerisinde bırakmalı ve O’nun sonsuz kudretine tam manası ile teslim olup size en güzel şekilde hayır ve selamet vereceğini, sizi fazilet ve bahtiyarlık içerisinde yaşatacağını bilerek hareket etmelisiniz.

  • Bu düşünceler ve duygular içerisinde sessiz bir yere geçip kendinizi Cenab-ı Hakk’ın kudretine teslim ettikten sonra kıble istikametine dönmeli, ayaktayken gözlerinizi kapatmalı ve niyetinize odaklanıp 21 defa besmele-i şerif okumalısınız.

Bu 21 besmele-i şerif okuma esnasında niyetinizi tam manası ile düşünmeli ve bu niyet içerisinde 21 defa Bismillahirrahmanirrahim okumalısınız.

Bu aşamadan sonra gözlerinizi açmalı ve dizüstü çöküp ellerinizi gökyüzüne kaldırarak bağlama duasının 2. aşaması olan şu duayı içtenlik içerisinde telaffuz etmelisiniz:

  • “Allah’ım, kudretinin sonsuzluğunu iliklerime kadar hissetmiş bulunmaktayım, senin bana yardımcı olacağını ve niyet ettiğim kişiyi bana bağlayacağını bilmekteyim. Ne olur onun kalbine sonsuzluğunun hatırı için aşk mührünü bas ve onu başka insanların ilgisinden ve alakasından sıyırıp tamamen benim aşkım ve benim muhabbetim ile doldur. İlahi kainatı yoktan var eden ezeli hikmetinin ve dünyadaki bütün mahlûkatı en güzel şekilde tanzim eden ebedi lütfunun hatırı için bana da lütufta bulun ve ihsanın ile beni de bahtiyar kullarının arasına katacak bağlama duası ile ödüllendir. Bu sayede sevdiğim insanın kalbine tam anlamıyla hükmedebileyim, onun varlığını kendime çekip en güzel şekilde bana bağlanmasını sağlayabileyim.”

Bu ifadeleri söyledikten sonra bağlama duasının son aşaması olan aşağıdaki aşamayı gerçekleştirmelisiniz:

Bağlama Duası ve Ya Vedûd Esması

Bu noktada pozisyonunuzu değiştirmeden, yine iki dizinizin üzerine çökmüş bir vaziyette ve yine gözleriniz açık olacak bir şekilde 77 defa Ya Vedûd esmaül hüsnasını okumalı (yani 77 defa Ya Vedûd demeli) ve bu okuma esnasında da yine niyetinizi düşünerek Allah’ın kudretinin sonsuzluğuna kendinizi teslim etmeli ve ruhunuzun bahtiyarlık ile ödüllendirileceğini bilerek sevinç ve huzur içerisinde bulunmaya çalışmalısınız. Bu 77 okuma sonrasında şu ifadeleri söylemelisiniz:

  • “İlahi, sevgiyi yaratan ve muhabbeti insanların kalbine yerleştiren hikmetinin ve sonsuz varlığının yüzü suyu hürmetine, bana bahtiyarlığı nasip et, kalbimdeki kişinin bana tam anlamıyla bağlanmasını sağla, beni Vedûd esmaül hüsnanın mucizevi özelliklerinden ve faziletlerinden istifade eden insanların kervanına katıp bana mutluluk ve saadet bahşeyle, amin.”

Bu ifadeleri içtenlik içerisinde telaffuz ettikten sonra şimdi de 21 defa art arda İnşirah Suresi’ni okumalı ve sonrasında İnşirah Suresi okumalarını tamamladıktan hemen sonra avucunuza 3 defa üfleyip avucunuzu yüzünüze götürmeli ve yüzünüze sürmelisiniz.

  • Bu noktadan sonra Allah’ın izniyle bağlama duası tamamlanmış olacak ve siz de muradınıza kavuşmanın huzuru ile hayatınızı sürdürmeye devam edeceksiniz.

Bu ifadeleri de okuduktan sonra yapacağınız bağlama duası tamamlanmış olacak, inşallah bu duayı düzgün bir şekilde gerçekleştirmeniz halinde muradınıza kavuşacak ve Cenab-ı Hakk’ın saadetine nail olacaksınız. Bu noktada size bir dua kitabı tavsiyesinde daha bulunmak istiyoruz:

Bağlama Duası ve Kenzül Dua Kitabı

Şimdiye kadar binlerce insanın Kenzül Dua Kitabı sayesinde mucizevi sonuçlarla karşılaştığını ifade etmek isteriz ve bu dua kitabının gerçek anlamda mucizevi sonuçlara vesile olduğunu, özellikle de aşk ve muhabbet konusunda karşı tarafın kalbine muhabbet mührünü basabilmek için mucizevi bir özelliğe sahip olduğunu bildirmek isteriz.

Nitekim okuyucu yorumlarını mercek altına alırsanız, Kenzül Dua adıyla da bilinen Her Kapıyı Açan Murad Duaları Kitabının ne kadar mucizevi özellikler ile insanları yönlendirdiğini ve insanlara gerçek anlamda fayda sağladığını rahatlıkla sizler de görebilirsiniz. Bu anlamda bu kitaptaki dualar ile hayatı gerçek anlamda değişen bazı insanların yorumlarını ve kitabın indirme linkini aşağıya alıyoruz:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

En sahih dualar ile ve İslami kaynaklarda geçen zikirler ve niyazlar ile size gerçek bilgileri aktarmaya çalıştığımız bu sitedeki farklı yazılarımızı da okumanızı öneririz.

Bu anlamda şu yazımızı da okuyabilirsiniz: Muazzam Etkili ve Kalıcı Dualar ve Zikirler Hayatınız Değişecek İnşallah!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*