Bu Kavuşma Duası ile Vuslatınıza Kısa Zamanda Kavuşacaksınız İnşallah!

Kavuşma Duası En Tesirli Dilek Dualarından Biridir

Kavuşma duası müminlerin istedikleri şeye kavuşmalarını temin eden önemli bir dilek ve hacet duasıdır. Kişinin gönlünden geçen maksadın hasıl olmasını sağlar. Yani kişi içinden her ne geçiriyor ise ona ulaşmasını temin eder. Allah’ın izniyle bu duayı okuyan kişi arzu ettiği hedefe ulaşır.

Kavuşma duası okuyan kişiler tarafından “hayırlı sonuçları en kısa sürede görülen dualardan biri” olarak kabul edilmektedir. Duayı usulüne ve adabına göre okuyan kişi inşallah duanın hayırlı sonuçlarını kısa sürede görecek ve Allah’ın kendisine lütfettiği güzellikler için şükredecektir.

Kavuşma duası sadece bir insana kavuşmak için mi okunur?

Konuşma duasının en yaygın okunma maksadı sevilen bir kişiye kavuşmaktır. Kişi aile fertlerinden birisine veya helal dairesi içinde sevdiği bir şahsa kavuşmak için bu duaya müracaat etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki kavuşma duasının okunma amaçları bununla sınırlı değildir. Bu etkili duanın okunma amaçları ile ilgili şunlar söylenebilir:

  • Birbirini seven insanların yeniden kavuşmalarını sağlamak (Duanın en yaygın okunma amacı)
  • Kişinin helal rızka kavuşmasını temin etmek
  • Kişinin murat ettiği bir hedefe ulaşmasını sağlamak

Görüldüğü üzere kavuşma duasının birbirinden farklı okunma amaçları vardır. Bu amaç farklılıklarından ötürü 3 farklı kavuşma duası ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca en yaygın okunan kavuşma duaları şunlardır:

  1. Kadın ve Erkeklerin Bir Araya Gelmesine Vesile Olan Kavuşma Duası
  2. Kişinin Helal Rızka Ulaşmasını Temin Eden Kavuşma Duası
  3. Kişinin Murat Ettiği Hedefe Ulaşmasına Vesile Olan Kavuşma Duası

Bu üç farklı kavuşma duasının sözlerine geçmeden önce duanın okunma usul ve adabı hakkında bazı önemli bilgileri sunmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Kavuşma duaları için en makbul kabul edilen zamanlar hangileridir?

Kavuşma duaları eğer özel hayatla ilgili meseleler için okunuyorsa yatsı namazından sonra niyaz edilmelidir. Şayet bu dua helal rızık kazanmak veya istenilen bir amacı gerçekleştirmek için okunuyorsa şafak vakitlerinde okunmalıdır.

İfade edilen bu zaman dilimleri tavsiye niteliğindedir. Kişi belirtilen bu zamanlar dışında da dilediği her vakit yüce Allah’a el açarak dua edebilir.

Kavuşma duasına kaç gün devam etmeliyim?

Büyük alimler, kavuşma duasının 1 hafta boyunca okunmasını tavsiye etmektedir. Bazı eserlerde duaya cuma gecesi başlanması ve duanın perşembe gecesi bitirilmesi tavsiye edilmektedir.

Bazı büyük alimler ise kavuşma duasını “istekler yerine gelinceye kadar” sabırla okumaya devam etmek gerektiğini beyan etmektedir. Dua alimleri arasında en yaygın kabul gören görüş de budur. Zira duaların kabulü konusunda aceleci davranmamak ve sabırla duaya devam etmek bizzat Hazreti Muhammed’in tavsiyesidir.

Kavuşma duasını okumak için abdestli olmak şart mıdır?

Dua etmek için illaki abdestli olmak gerekmez. Ancak Kuran ayetlerine dayanan kavuşma duası gibi kutsal niyazlarda dua öncesinde abdest almak daha faziletli kabul edilmektedir.

Kavuşma duasının sözlerinin 3 defa tekrar edilmesinin hükmü nedir?

Dilek ve hacet dualarında dua sözlerini art arda 3 defa okumak yüzyıllardır başvurulan bir uygulamadır. Bu uygulamanın esası Hz Muhammed’in bazı duaların sözlerini 3 defa okumasına dayanır.

Ancak İslam Peygamberinin dua sözlerini 1 defa okuduğuna da sayısız kere şahit olunmuştur. Yani kişinin duayı 1 defa veya 3 defa okuması arasında bir fark yoktur.

Ancak kişi huşu içinde dua etmek istiyorsa ve dua ederken bütün kalbi ile el açmayı diliyorsa dua sözlerini 3 defa veya daha fazla sayıda tekrar edebilir.

Kavuşma duasının icabetini arttırmak için başvurulan yollar nelerdir?

Kavuşma duası okuyan kişiler dileklerinin gerçekleşmesi için güçlü bir istek duymaktadır. Bu isteğin gerçekleşmesi için de büyük çabalar sarf etmektedir.

Dua ile muradına kavuşmak isteyen müminlerin duanın kabulünü kolaylaştırmak için başvurdukları bazı uygulamalar vardır. Dua edilen günlerde bir miktar sadaka vermek, dua öncesinde 4 rekat hacet namazı kılmak, duanın son günü olan perşembe gününde oruç tutmak söz konusu uygulamalardan bazılarıdır.

İfade edilen bu uygulamalar duanın kabulü açısından birer ön şart değildir. Yani sadaka vermeden, hacet namazı kılmadan ve oruç tutmadan da kavuşma duası okunabilir. Ancak duanın tesirini arttırmak için başvurulan bu yöntemler büyük alimlerin önerileri arasındadır ve inşallah duanın kabulünü kolaylaştırmaktadır.

Kavuşma dualarının kabulünde en önemli faktör: İçten ve samimi duygularla dua etmek

Kavuşma duasının okunma adabı hakkında bilgi verildiğinde üzerinde en fazla durulması gereken husus hiç kuşkusuz ki duanın içtenlikle okunmasıdır.

Bir müminin bütün kalbiyle dua etmesi, duasının kabul göreceğine dair inanç beslemesi ve sonuçlar her ne olursa olsun yüce Allah’a hamd etmeyi asla unutmaması büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki Allah katındaki en makbul dualar müminlerin bütün içtenlikleri ile yaptıkları dualardır. Kişinin kalbini ortaya koyarak dua etmesi halinde inşallah elleri boş çevrilmeyecek ve duası Arş-ı Âlâ’da kabul görecektir.

Kavuşma Duasının Sözleri

Kavuşma duası olarak okunan 3 farklı duanın sözleri aşağıda verilmiştir. Ayrıca duaların okunduğu günlerde hangi esmaların ve surelerin okunması gerektiğini de kısaca izah edilmiştir.

Kadın ve Erkeklerin Bir Araya Gelmesine Vesile Olan Kavuşma Duası

Duanın okunacağı günlerde kişi gün içinde Ya Vedud, Ya Cami ve Ya Mucib esmalarını sıkça zikretmelidir. Ayrıca duayı okuduktan sonra kadınların Nisa suresini, erkeklerin ise Rahman suresini okuması tavsiye edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım. (amin)

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe, 71)

Kişinin Helal Rızka Ulaşmasını Temin Eden Kavuşma Duası

Duanın okunduğu günlerde Ya Rezzak, Ya Ganiy ve Ya Muğni esmalarını sıkça zikretmek faydalı olacaktır. Ayrıca duadan sonra Zariyat suresini okumak da tavsiye edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab. (amin)

“Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın; ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.” (Âl-i İmrân, 27)

Kişinin Murat Ettiği Hedefe Ulaşmasına Vesile Olan Kavuşma Duası

Duanın okunduğu günlerde Ya Azim, Ya Kadir ve Ya Nâfî esmalarını okumak faydalı olacaktır. Ayrıca duadan sonra İhlas suresi ile Duha suresinin okunması da tavsiye edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın. (amin)

“Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Mü’minûn, 118)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

Dilerseniz Yardım Duası ve Muhabbet Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*