Bu Sıkıntı Duaları ile Tüm Dertlerinizden Kurtulacaksınız, İnşallah!

Sıkıntı Duasının Okunma Usulü, Faziletleri ve Sözleri

Bu yazımızda İslam tarihi boyunca en sık okunan niyazlardan biri olan “sıkıntı duası” hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Farklı konularla ilgili okunan çok sayıda sıkıntı duası bulunmaktadır. Bu duaların bir kısmı Kuran ayetleri ile okunurken bir kısmı Hazreti Muhammed’in hadislerine dayanmaktadır.

Sıkıntı dualarının sözlerine geçmeden önce duaların mahiyeti ve okunma adabı hakkında gerekli açıklamalarda bulunmanın daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

İşte sıkıntı duası hakkında bilinmesi gereken tüm önemli hususlar:

Ayetler ve hadisler ışığında sıkıntı kavramına genel bir bakış

Sıkıntılar hayatın bir parçasıdır ve birer sınanma aracıdır. “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara-155) ayetinden de anlaşıldığı üzere hayatta karşılaşılan sorunlar Allah’ın kullarını denemesinden başka bir şey değildir. O halde bilinçli bir mümin başına gelen iyi-kötü her şeyde bir hikmet-i ilahiye olduğunu bilmeli ve her koşulda yüce Rabbine şükretmekten geri durmamalıdır.

Müminler sıkıntılarla karşılaştıklarında sabırlı davranmalı, yüce Allah’a isyan etmemeli ve ellerinden gelen çabayı göstererek sıkıntılarını aşmaya çalışmalıdır.

Sorunlarla karşılaşan müminlerin öğrenmeleri gereken ilk şey sabırlı olmayı öğrenmektir. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de “Şüphesiz Allah Teâlâ sabredenlerle beraberdir.” (Bakara-153) denilmektedir.

Sıkıntılara karşı sabreden mümin aynı zamanda çalışıp çabalamalıdır. Zira Peygamber Efendimiz tembellikten kurtulmak için şu sözlerle dua etmiş ve hayatında devamlı çalışkan bir insan portresi çizmiştir:

“Ya Rabbi! Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım.” (Buhari)

Başka bir hadisi şerifte ise çekilen sıkıntıların günahlara kefaret olduğuna dair şu sözler söylenmiştir:

“Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.” (Buharî, Müslim)

Sıkıntı duası okuyacak müminlerin dikkat etmeleri gereken 4 önemli husus

Sıkıntı duaları okuyarak yüce Allah’tan rahmet dileyen müminler şu hususları mutlaka göz önünde bulundurmalıdır:

  1. Sıkıntılarla karşılaşan müminler her şeyin Allah’tan geldiğini bilmeli ve asla isyankâr bir tavır sergilememelidir.
  2. Dua eden müminler mümkün mertebe abdestli olmaya özen göstermelidir.
  3. Duanın icabetini artırmak için duadan sonra Kuran-ı Kerim’den kısa sureler okunması tavsiye edilmektedir.
  4. Sıkıntı duası okuyarak sorunlarının hallini dileyen müminler çalışıp çabalamayı ihmal etmemeli ve bu hususta Peygamber Efendimizi örnek almalıdır.

İfade edilen bütün bu hususların dışında içten duygularla dua etmenin önemine de değinmek gerekir. Zira unutulmamalıdır ki kişinin bütün kalbiyle dua etmesi halinde inşallah sesi Arş-ı Âlâ’da duyulacak ve dualarına karşılık verilecektir.

Beş farklı konuda okunan sıkıntı dualarının sözleri ve okunma usulü hakkında önemli bilgiler

Düşmanlarının şerrinden ötürü zor durumda kalanların okuması tavsiye edilen sıkıntı duası

Bu sıkıntı duası yaygın olarak savaş ortamındaki askerler ile müşriklerin baskıları altındaki müminler tarafından okunmuştur. Ancak düşmanlarından zarar gören diğer müminler de bu duayı okuyabilir.

Her gün sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa bu duayı okuyarak yüce Allah’a dua eden müminlerin inşallah düşmanlarının şerrinden korunacakları ifade edilmiştir.

Duanın sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.(amin)

Duanın Türkçe meali

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.” (Kehf-10)

Özel yaşamda zor durumda kalanların okuması tavsiye edilen sıkıntı duası

Özel yaşamdaki sorunlar insanları en derinden etkileyen sıkıntılar olarak bilinmektedir. Çünkü özel hayattaki sorunlar kişiyi çok kısa sürede ve doğrudan doğruya etkilemektedir. Ayrıca özel yaşamdaki sorunlar hayatın tüm alanlarına sirayet ederek kişinin tamamen mutsuz olmasına neden olur. 

Müminlerin özel yaşamlarındaki sorunların bitmesini temin eden en tesirli dua İnşirah suresi olarak kabul edilmektedir. Bu sureyi her gece yatsı namazından sonra üç defa okumak inşallah tüm özel sorunların bitmesine vesile olacaktır.

Duanın sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (amin)

Duanın Türkçe meali

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (İnşirah suresinin tamamı)

Kendisini çaresiz hisseden müminlere okumaları tavsiye edilen sıkıntı duası

Müminlerin kendilerini çaresiz hissettikleri durumlarda aşağıdaki hadisi şerifi okumaları halinde inşallah kısa sürede ruhsal olarak toparlanacaklar ve sorunların çözümü için kendilerinde güç bulacaklardır.

Bu etkili dua aynı zamanda kişinin önünde hayırlı kapıların açılmasına vesile olur ve sıkıntıların kolayca çözülmesini inşallah temin eder.

Duanın sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Lâ ilâhe illallâhül azîmül halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül Arşil azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs semâvâti ve Rabbül Erdı Rabbül Arşil kerîm. (amin)

Duanın Türkçe meali

“El-Azîm, El-Halîm Allah’tan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm’in sahibi Allah’tan başka ilâh yok! Bütün semâların ve arzın ve çok şerefli Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilâh yok!” (Buhârî, Müslim)

Zararlı alışkanlıkların pençesine düşenlerin okuması tavsiye edilen sıkıntı duası

İçki, kumar, faiz ve gıybet etmek gibi zararlı alışkanlıkları olan ve bu nedenle vicdan azabı duyan müminlere bu duayı okumaları tavsiye edilmektedir. Bu sıkıntı duasını ezberleyerek gün içinde devamlı okuyan kişilerin inşallah tüm kötü alışkanlıklarından kurtulacakları ve örnek bir yaşam sürdürecekleri ifade edilmektedir.

Duanın sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın. (amin)

Duanın Türkçe meali

De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Mü’minûn-118)

Her türlü sıkıntının bertaraf edilmesi için okunan sıkıntı duası

Bu sıkıntı duası genel bir dua olup hem özel yaşamla ilgili hem de maddi konularla alakalı okunabilir. Duanın tüm sıkıntıların giderilmesinde mucizevi etkileri olduğuna dair çok sayıda beyan bulunmaktadır.

Duanın sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim. (amin)

Duanın Türkçe meali

“Allah bana yeter, O’ndan başka ilâh yoktur, O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın Rabbidir.” diyen kimsenin dünyâ ve âhirete âid ne üzüntüsü varsa Allah giderir, bunda ister sâdık ister kâzib olsun.” (Ebû Dâvûd)

Büyük alimler sıkıntılardan kurtulmak için Allah’ın güzel isimleri olan Esmaül Hüsna’nın da sık sık zikredilmesinin çok faydalı olacağını ifade etmektedir. Ayrıca sıkıntılardan kurtulmayı dileyen müminler namazlarını aksatmamalı ve devamlı Kuran okuyarak manevi dünyalarını zenginleştirmelidir.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

Dilerseniz Binbir Derde Deva Hacet Duası ve Kadeh Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

 

 

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*