Bu Uzun Muhabbet Duası Mutluluğu Yakalamanıza Vesile Olacak!

Uzun Muhabbet Duasının Sözleri, Tesirleri ve Okuma Adabı

Muhabbet duası, kişinin çevresindeki insanlarla arasında sevgi hasıl olmasını sağlayan etkili bir duadır. Bu duayı okuyan kişinin sevdikleri ile arasının düzeleceği yani aralarında muhabbete dayalı bir diyalog kurulacağı ifade edilmektedir.

Muhabbet duası okuyan kişinin kendisi de karşısında bulunan kişiler de bütün ön yargılarından kurtulur ve ilişkilerini sevgi üzerine tesis eder. Bu duanın yüzü suyu hürmetine ailelerde huzur tesis edilir ve birbirini seven insanların muhabbeti artar.

Muhabbet Duası Sadece Helal Dairesi İçindeki İlişkiler İçin Okunabilir

Dua etmek, ibadet hükmünde kabul edilir. Bu itibarla kişi kendisini günaha sürükleyecek bir mevzuda dua edemez. Ancak helal dairesi içinde olmak koşulu ile her türlü dilek ve hacet için dua edilebilir.

Muhabbet duası şu konularda okunabilecek önemli bir dilek duasıdır:

 • Karı koca arasındaki muhabbetin artmasını dilemek
 • Çocukların hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini sağlamak
 • Müminlerin amirlerine ve liderlerine bağlılığını güçlendirmek
 • Evlenme niyetiyle bir kişiye kendisini sevdirmek (Dua bu maksatla okunduğunda sadece bekar kişilere yönelik okunur. Başkası ile nikahlı bir kişi için bu duayı okumak kişinin günaha girmesine neden olur.)
 • Arkadaşlar arasındaki dostluğun pekişmesini sağlamak
 • İnsanların ailelerine ve mesleklerine bağlanmasına vesile olmak

Burada ifade edilenler dışında kişinin yaşamında hayırlara vesile olacak her türlü gönül yakınlığını tesis etmek için bu duanın okunabileceğini bir kez daha vurgulamak yerinde olacaktır.

Muhabbet Duası İçin Makbul Kabul Edilen Zamanlar Var mıdır?

Muhabbet duası özel hayatla ilgili bir duadır. Bu tür duaların makbul kabul edildiği zamanlar yatsı namazı sonralarıdır. Dua edecek müminler yatsı namazından sonra sakin bir yere çekilecek ve aceleci davranmadan huşu içinde duasını okuyacaktır.

Eğer yatsı namazından sonra dua etmeye imkân bulunamazsa kişinin diğer vakitlerde de dua etmesinde bir mahzur yoktur. Ancak duanın okunma usulü konusunda büyük alimlerin önerilerine kulak vermek inşallah daha hayırlı sonuçlara vesile olacaktır.

Muhabbet Duası Üç Gün (Gece) Peş Peşe Okunur

Bu etkili duayı üç gün (gece) peş peşe okumanın daha faziletli olacağı ifade edilmiştir. Kişi her okumada dua sözlerini üçer defa art arda okuyacaktır. Yani her gece 3 defa dua okunacak ve duaya 3 gece devam edilecektir. Böylece dua toplamda 9 defa okunmuş olacaktır.

Muhabbet Duasının İcabetini Artıran İki Önemli Unsur: Abdest ve Sadaka

Duanın kabulünü kolaylaştırmak için büyük alimler iki önemli hususu göz önünde bulundurmanın önemine değinmişlerdir. Bu önemli hususlar abdest ve sadakadır.

Muhabbet duası ayetlere ve surelere dayanmaktadır. Yani duanın özü Kuran-ı Kerim’dir. Bu itibarla dua sözlerini kesinlikle abdestli biçimde okumak gerekir. Abdestli biçimde dua okumak müminin duaya gösterdiği özeni ifade eder ve duanın kabulünü kolaylaştırır.

Muhabbet duasında dikkat edilecek bir diğer önemli nokta ise dua edilen günlerde bir miktar sadaka vermektir. Sadaka vermek kişinin her türlü musibetten korunmasını temin eder, malının bereketlenmesini sağlar ve el açtığında ellerinin boş çevrilmemesine vesile olur.

Muhabbet Duasının Kabulünde En Önemli Şart Kişinin İçten Duygularla Dua Etmesidir

Muhabbet duasını okuyarak sevdikleri ile mutlu bir yaşam sürdürmeyi dileyen kişiler duanın tüm usul ve adap ilkelerine uymalıdır. Zira unutulmamalıdır ki kişi dua ederken yüce Rabbine yönelmekte ve isteklerinin gerçekleşmesi için O’ndan yardım istemektedir. Bu gerçeğin farkında olmak ve dua edilirken çok duyarlı davranmak gerekmektedir.

Dua eden müminler duanın kabulü konusunda usul ve adap ilkelerinden daha önemli olan hususun “içten duygularla dua etmek” olduğunu unutmamalıdır. Kişinin tüm kalbi ile Rabbine el açması halinde inşallah sesi Arş-ı Ala’da duyulacak ve dualarına karşılık görecektir.

Uzun Muhabbet Duasının Sözleri

İslam tarihi boyunca pek çok farklı muhabbet duası okunmuştur. Bunlar içinde en tesirli olanı ve en yaygın kabul göreni hiç kuşkusuz ki “Uzun Muhabbet Duası”dır.

Uzun Muhabbet Duası Kuran’dan alınan 7 niyaza dayanmaktadır. Bu niyazların bir kısmı ayet bir kısmı ise suredir. Ayetler ve sureler okunmadan önce duanın niyet bölümü vardır. Kişi niyetini sözlü olarak ifade edebileceği gibi içinden de geçirebilir. Zira yüce Allah, kullarının söylediklerini de içlerinden geçirdiklerini de bilir. Ancak dua etmeden önce niyetini açıkça beyan etmek elbette ki daha hayırlıdır.

Muhabbet Duasının teşkili şöyledir:

 • Duanın niyeti
 • Besmeleyi şerif
 • Nisa suresi 132. ayet
 • Tevbe suresi 129. ayet
 • Meryem suresi 96. ayet
 • Rum suresi 21. ayet
 • İnşirah suresinin tamamı
 • Duha suresinin tamamı
 • Fatiha suresinin tamamı

İfade edilen bu teşkil sırasına göre duanın tam sözleri şöyle olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

Duanın Türkçe Meali

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa-132)

Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir. (Tevbe-129)

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır. (Meryem-96)

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rum-21)

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (İnşirah suresinin tamamı)

Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat. (Duha suresinin tamamı)

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (amin) (Fatiha suresinin tamamı)

 

Dilerseniz İç Sıkıntısı İçin Dua ve Barışma Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*