Ecel Hakkında 10 Soruda Tüm Önemli Detaylar

Ecel kelimesi ne anlama gelmektedir?

Ecel sözcüğü Arapça bir kavramdır ve bir şeyin “gerçekleşme vakti” anlamına gelmektedir. Ayın ve güneşin periyodik faaliyetleri eceldir, borçların ödenme vakti eceldir, bir çocuğun dişlerinin çıkma zamanı eceldir, kısacası belli bir zamanda gerçekleşen her türlü eyleme ecel denir.

Ancak İslam’da ecel dendiğinde “ölüm vakti” anlaşılmaktadır. “Ecelin gelmesi” deyimi de “kişinin vefat etmesi” anlamına gelmektedir.

Ecel vakti değişir mi?

Ecel vakti değişmez. Bir kişinin eceli geldiği zaman bu vakit ne bir an öne çekilir ne de bir an ertelenir. Bu konuda Kuran-ı Kerim’in beyanı şöyledir:

“Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” (Münâfikûn- 11)

Ancak yazımızın ilerleyen maddelerinde görüleceği üzere kimi özel durumlar da söz konusudur.

Kaç tür ecel vardır?

İki tür ecel vardır: ecel-i müsemmâ ve ecel-i kazâ.

Ecel-i müsemmâ hiçbir şekilde değişmeyen ecel vaktidir. Belirlenmiş saat anlamındadır. Bu vakit geldiğinde kişi nerede ve ne vaziyette olursa olsun ölümü tadacaktır. Her insanın ecel-i müsemması bellidir ve Levh-i Mahfuz’da yazılıdır.

Ecel-i kazâ ise yüce Allah’ın bir insanın ömrünü uzatmayı takdir etmesidir. Ancak Allah ecel-i kazayı da önceden bildiği için Allah katında ecel-i müsemma ve ecel-i kaza ayrımı yoktur. Bu taksim sadece insanların sınırlı zekası bu ciddi meseleyi anlasın diye ortaya konmuştur.

Allah’ın bazı kullarının ecel vaktini değiştirmesi ne anlama gelir?

Ra’d suresinin 39. ayeti kerimesinde yüce Allah dilerse kişilerin ecelleri üzerinde kimi değişiklikler yapabileceğini ifade etmiştir.

Ayrıca Allah’ın dilerse eceli gelmiş kimi zalim kişileri bir müddet daha yaşatmaya devam ettirdiği de Nahl suresinde şöyle izah edilmiştir:

“Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.” (Nahl-61)

Ecel ve kader hakkında Kuran’da bahsi geçen “Ana Kitap (Levh-i Mahfuz)” ne demektir?

Ecel ve kader hakkında olacak tüm bilgiler yüce Allah’ın katında saklıdır. Allah ilmi ile her şeyden haberdardır. Ancak insanlar ve melekler sadece çok sınırlı bilgiye sahiptir.

Allah olmuş, olmakta olan ve olacak olan her şey hakkında sonsuz malumat sahibidir. Sahip olunan bu bilgiye “Ana Kitap” ya da “Levh-i Mahfuz” adı verilmiştir.

Meleklerin yanında bulunan bilgiler ise değiştirilebilir bilgilerdir. Allah kişilerin cüzi iradeleri ile verdikleri kararlara göre bazen meleklerin yanında bulunan bilgileri değiştirmelerini emreder. Bu değişikliğe uğrayabilecek hususlardan birisi de ecel kavramıdır. Ancak Levh-i Mahfûz’un Allah katında olduğu ve O ne dilerse onun olacağını asla unutmamak gerekir.

“Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfûz) O’nun yanındadır.” (Ra’d-39)

İlginizi Çekebilir: Dua Nedir, Duanın Muazzam Faziletleri Nelerdir?

Allah hangi durumlarda kişilerin ömrünün uzamasını takdir eder?

Yüce Allah insanlara bir ömür biçmiştir. Ancak insanların yapacakları kimi iyilikler vesilesi ile ecel vakti ileri bir tarihe Allah’ın takdiri ile ertelenebilir. Tabi Allah insanın yapacağı bu iyiliklerden de haberdardır. Yani kaza ve kader Allah’ın katında değişmez. Fakat melekler ve insanlar için ecelin vakti değişmiş olur.

Ecel vaktinin Allah katında değişmediği şu ayeti kerimede dile getirilmiştir:

“Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” (Münâfikûn- 11)

Hz. Muhammed (sav) ise bir hadisi şerifinde sadaka vermenin ömrü uzattığını ve ecel vaktinin değişmesine vesile olduğunu ifade etmiştir:

“Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.” ( Heysemi, Mecmaüz Zevaid)

Tabi bu hadise bakarak sadaka vermenin ömrü uzattığını ifade etmek yerine bu güzel cehdin Allah’ın ömrü uzatmasına vesile olabileceğini ifade etmek daha isabetli olacaktır. Zira takdir yetkisi sadece Allah’ındır, O azim olandır, O kadir olandır.

İslam alimleri akrabalara yardım etmenin, yetim ve muhtaçları korumanın, helal yollardan sapmamanın ve iffetli davranmanın da ömrü uzatan güzel davranışlar olduğunu ifade etmişlerdir.

Öldürülen kişi eceliyle mi ölmüştür?

Halk arasında bir kişinin cinayete kurban gitmesi durumunda “Eceli ile ölmedi, başkası onun eceli oldu.” ifadesi kullanılır. Bu ifade kesinlikle yanlıştır. Cinayet de bir sebeptir ve ölüm için sadece bir “araç” olmuştur.

İntihara niyet eden kişi ecel kapısının anahtarını elinde mi tutmaktadır?

Elbette ki hayır. Bir insanın intihara teşebbüs etmesi kesinlikle öleceği anlamına gelmez. Eğer yüce Allah istemezse kişi ne kadar uğraş verirse versin hayatına son vermeyi beceremez.

Eğer kişi Allah’ın izni ile canına kıymayı becerirse de (haşa) kaderinin hakimi olmaz. Sadece canının müsebbibi (sebebi) olmuştur.

Katiller ve intihar edenler ecel için bir sebep olmuşlarsa neden Allah katında cezalandırılırlar?

Allah onların yaptıklarını önceden bilmektedir. Çünkü Allah zaman ve mekan mefhumları ile sınırlı değildir.

Bir şeyin bilinmesi kişileri ceza almaktan kurtarmaz. Aksine ceza alınacağının kesin delili olur.

Yasalarda da bir kişinin kendisine veya başkasına zarar vermesinin karşılığı “ceza”dır. Yüce Allah’ın adalet sisteminde de cinayet ve intihar en büyük cezalarla karşılığını bulur.

Toplumların ecelinin gelmesi ne demektir?

Toplumlar da tıpkı insanlar gibi doğar, gelişir ve ölürler. Sosyoloji biliminin “bilimsel bir olgu” olarak sunduğu bu gerçekliği Yüce Kuran yüzyıllar önce şöyle dile getirmiştir:

“Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de.” (Mü’minûn-43)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*