Gece Okunacak Dualar ile Birçok Hedefiniz Gerçek Olacak

Gece Okunacak Dualar Çok Etkili, Faziletli ve Hikmetli

Yüce dinimiz İslam’da gece okunacak birçok etkili dua bulunmaktadır ve bu duaların düzgün bir şekilde okunması, insanları türlü türlü faziletlere ve nimetlere ulaştırmaktadır.

  • Bu anlamda incelediğimiz rivayetler, gece okunacak duaların ne kadar faziletli ve kıymetli olduğunu açık bir şekilde ortaya koyarak bizi bu duaları okumaya güzel bir biçimde teşvik etmektedir.

Bu anlamda gece okunacak dualardan biri şöyledir ve faziletleri de saymakla bitmez:

“Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke  ve fevvadtü emri ileyke  ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte  ve bi-nebiyyike’llezi erselte.”

Bu mübarek duayı gece uyumadan önce 3 defa okuyan kişilerin neredeyse her türlü arzularına kavuştukları ve kavuşacakları, bilinen gerçekler arasındadır; kaldı ki bu arzular öyle sınırlı bir şekilde insanın hayatında basit bir biçimde gerçekleştirebileceği arzular da değil; neredeyse bütün insanların ulaşmak istediği zenginlik ve nimet gibi sınırsız arzuları da kapsamaktadır.

  • Örneğin rivayetlere göre gece okunacak dualardan biri olan ve yukarıya almış olduğumuz duayı 3 ay boyunca her gece uyumadan önce okuyan bir kişi, niyetinde de fakirlikten kurtulup borçlarını eda etmek ve zenginliğe ulaşmak niyetini esas alınca, bu kişi fakirliğini sonlandırıp zengin bir hayata ulaşmış, Cenabı Hakk’ın nimetleri bu insanın üzerine sınırsız bir şekilde ve cömertçe yağdırılmıştır.

Bu anlamda tarihi hikayeler çok fazladır ve yaşanmış bu olaylar bu duanın faziletini bize bildirmektedir.

  • Gece okunacak dualardan biri olan yukarıya almış olduğumuz dua sayesinde selamete ulaşıp içinde bulunduğu başarısızlığı tamamen devre dışı bırakan ve başarıdan başarıya koşmaya başlayan, insanların gıptayla baktığı başarılı bir insan haline dönüşen binlerce hatta yüz binlerce insan da bulunmaktadır.

Yukarıdaki duayı her gece Fatiha Suresi ile birlikte okuyan kişi, aşkına kavuşup muhabbet insanı haline gelir.

Yine bu duayı İhlas Suresi ile birlikte okumayı alışkanlık haline getiren ve adet edinen kişi, inşallah şirinlik duası yapmış gibi olur ve çevresindeki insanlar tarafından daima takdirle ve muhabbetle karşılanır.

İlgili Yazı: Amentü Duası

Bir Başka Gece Okunacak Dua da Şöyledir

Çok güzel bir rivayete göre Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, Hazreti Ali’ye her gece uyumadan önce a) Kur’an-ı Kerim’in tamamını okuması gerektiğini, b) her gece 400 dirhem sadaka vermesi gerektiğini, c) yine her gece Kabe’yi ziyaret etmesi ve d) cennette yerini hazırlaması gerektiğini, e) yanı sıra gece uyumadan önce mutlaka küs olduğu insanlardan biri ile barışması gerektiğini bildirir.

Hz. Ali ise bunları (bu 5 ameli) yapabilmenin imkansız olduğunu, çünkü her gece aynı işlemleri yapmanın mümkün olamayacağını dile getirince, Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, ona şu gerçekleri hatırlatır ve bu anlamda gece okunacak duaların neler olabileceğini söyler:

1- 3 İhlâs okumak, Kutsal Kitabımız olan Kur’ân-ı Kerîm hatmetmek gibidir.

2- Her gece 4 Fâtiha okumak, 4000 dirhem sadaka vermeye eşdeğer kabul edilir.

3- Bir kişinin 10 defa “Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül- mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” zikrini çekmesi de Kâbe’yi ziyaret etmeye eşittir.

4- 10 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm.” demen, Cennette yerini hazırlamana vesîledir.

5- 10 defa; “Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûm ve etubü ileyh.” demen, dargın ve husûmetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükâfata vesiledir.

Gece Okunacak Dualardan Çok Faziletli Olan Bir Başka Dua da Şöyledir

Bu duanın da binlerce hikmete vesile olduğu dillendirilir:

“La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey’in Kadîr.”

Bu duayı Cenabı Hakk’ın varlığına tamamen teslim olarak ve ondan başka herhangi bir varlık ya da kudrete boyun eğmeden ve yönelmeden, kalbinde sadece Allah’ın varlığını duyarak her gece yapan kişi, hayatı boyunca başka insanlara hiçbir şekilde muhtaç olmayacak; onlara asla boyun eğmeyecek ve onlar nazarında itibarlı ve prestijli bir hale gelerek mükemmel bir hayata mazhar olacaktır.

  • Bir kişi yukarıya almış olduğumuz ve gece okunacak dualardan biri olan duayı her gece başarı ve muvaffakiyet maksadıyla okursa, istediği her alanda başarıya kavuşacak ve istediği her konuda diğer insanların imrenerek baktığı başarılara imza atacaktır.

Yine bir kişi gece okunacak dualardan biri olan bu duayı okumayı adet haline getirirse ve bu geleneği devam ettirirse, bütün insanlar arasında sözü geçen cesur ve özgüvenli bir kişi haline gelecek, insanların ağzının içine baktığı bir konuma yükselecektir.

  • Bütün bu güzelliklere ve faziletlere ulaştıran yukarıdaki dua, gece okunmadan önce, abdest alınmalı; kişi içtenlikle kendisini Yaratan Rabb’ine yönelmeli, iki rekat namaz kılmalı ve ardından da yukarıdaki duayı 7 defa tekrarlamalıdır.

Bunu yapan insanların ulaştıkları faziletler kelimelerle anlatılması imkansız olan noktalara ulaşmıştır.

Siz de şu tavsiyemizi ayrıca incelemelisiniz:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*