İç Sıkıntısı için 4 Adet Muazzam Etkili Dua Öğreneceksiniz!

İç Sıkıntısı için Dua Arayanlar Dikkatli Olmalı ve Bu Yazıyı Sonuna Kadar Okumalı!

Eğer içinizde herhangi bir nedenden kaynaklanan bir sıkıntı hissediyorsanız, bu yazıyı baştan sona kadar okumalı ve içinizdeki sıkıntıyı telafi etmeye çalışmalısınız. Çünkü yazı boyunca size 4 adet çok etkili iç sıkıntısından kurtulma duasından bahsedeceğiz ve bu duaların gerçekten ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu da anlatmaya çalışacağız.

  • Bu nedenle mümkün mertebe yazıyı dikkatli bir şekilde okuyun ve iç sıkıntısı için dua örneklerimizi inceden inceye hayatınıza tatbik etmeye çalışın, bu sayede Cenab-ı Hakk’ın izniyle içinizdeki sıkıntılardan kurtulacak ve Allah’ın merhametine mazhar olup güzel bir hayat yaşamaya başlayacaksınız.

İç Sıkıntısı için Dua Hakkında Önemli Bir Hatırlatma

İç sıkıntısı için dua arayan insanların öncelikle duayı yaparken Cenab-ı Hakk’a teslim olmaları ve Cenab-ı Hakk’ın kendilerine armağan edeceği muazzam nimetleri hatırlamaları gerekmektedir.

  • Bununla birlikte Allah’ın kendilerini müslüman olarak yaratmış olmasının bile en büyük nimet olduğunun bilincine varmaları ve bu iç sıkıntısının geçici bir durum olduğunu fark etmeleri gerekmektedir.

Bu anlamda gerçekten de Cenab-ı Hak, bazı durumlarda demir kapıyı kapatıp altın kapıyı açabilmekte ve kişinin aşmakta zorlandığı durumları en kısa süre içerisinde giderip kişiye selamet ve saadet bahşedebilmektedir.

  • Bu nedenle iç sıkıntısı için dua arayan kişinin Cenab-ı Hakk’ın sonsuz merhametine iltica edip kendisini Allah’a adaması ve Sonsuz Kudrete teslim etmesi gerektiği gerçeğini sürekli aklımızda tutmamız gerekmektedir.

Bu önemli ve hayati noktanın altını çizdiğimize göre şimdi iç sıkıntısı için dua örnekleri ile yazımıza devam edelim, mümkünse yazının tamamını okuyup iç sıkıntısı için duaların hepsini muhtelif zamanlarda uygulamaya çalışın. Çünkü bazı dualar bazı vakitlerde işlevsiz olmasına rağmen diğer bazı vakitlerde son derece işlevsel olabilir ve sizi hayata yeniden bağlayabilecek bir mahiyet arz edebilir:

İç Sıkıntısı için Dua 1, Müthiş Etkili Bir Niyaz

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Her gün sabah akşam 7 kere: “Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim.” okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur.

Bu hadis-i şerif bize iç sıkıntısı için duanın nasıl yapılması gerektiğini anlatırken her sabah 7 defa “Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim.” dememiz gerektiğini bildirmekte ve yine her akşam 7 defa bu mübarek duayı okumamız gerektiğini bize bildirmektedir.

  • Öyle ise Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın mübarek emirlerine riayet ederek bizler de bu mübarek duayı her sabah 7 defa okuyup içimizdeki sıkıntıların Cenab-ı Hak tarafından izale edilmesini temenni etmeli ve yine bu mukaddes duayı her akşam 7 defa okuyarak sıkıntılarımızdan kurtulup içimizin rahatlamasına vesile olmaya çalışmalıyız.

Bunun yanı sıra bazı İslam alimleri bu duanın her sabah 7 defa okunduğunda, ardından İnşirah Suresi’nin okunmasının da müthiş bir etkiye vesile olacağını bildirmişler. Bu duanın tek başına okunması yerine İnşirah Suresi ile okunmasının çok daha faydalı ve faziletli olduğunu bildirmişlerdir.

Yine aynı şekilde her akşam bu dua 7 defa telaffuz edildiğinde ardından İnşirah Suresi’nin okunmasının son derece faydalı olduğu bildirilmektedir.

Bu Yazı da İlginizi Çekecek: Kısmet Duası, Kadınlar İçin Ayrı Erkekler İçin Ayrı Niyaz

İç Sıkıntısı için Dua 2, Birkaç Kolay Kelimenin Muazzam Gücü

Şimdi de yine İslam alimlerinden ve başta Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam olmak üzere din büyüklerinden bize aktarılan ve iç sıkıntısı için okunması gerektiği bildirilen başka dualar ile devam edelim:

“La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.”

Bu ifadenin de bir hadis-i şerif olduğu bilinmektedir ve bu hadis-i şerif doğrultusunda bir kişi gün içerisinde bu duayı 77 defa okuması halinde Cenab-ı Hakk’ın izniyle 99 derdine deva bulacak ve içinde bulunduğu sıkıntıların tamamı telafi edilip çözüme kavuşacaktır. Fakat kişinin bu duayı okurken içtenliğini esas alması ve Allahu Teala’nın dergahına samimiyet içerisinde iltica etmesi gerektiğinin bilhassa altını çizmeliyiz.

Bir sıkıntıya düşünce: “Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim.” diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder.

Yine Peygamber Efendimize ait olan bu ifade, bize herhangi bir kişinin herhangi bir vakitte yaşadığı veya yaşayacağı iç sıkıntısını giderebilmek için bu mübarek duayı 7 defa üst üste okuması gerektiğini telkin etmekte ve bu anlamda din büyükleri de bu duanın 7 defa üst üste okunmasının mucizevi sonuçlara kapı açtığını bize bildirmektedirler.

“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.” derse, Allahü Teâlâ işini kolaylaştırır.”

İslam alimlerinin Hazret-i Muhammed Aleyhisselatu Vesselam’dan aktarmış oldukları bu ifade de sıkıntıya düşen kişinin ve bilhassa psikolojik anlamda iç sıkıntısı yaşayan insanların bu duayı okumalarının ne kadar faziletli olduğuna vurgu yapmaktadır.

Bu nedenle bir kişi bu duayı içtenlik içerisinde okuyup Allahu Teala’ya yönelirse, Allahu Teala, o kişinin işini suhulet içerisinde halledecek ve içindeki sıkıntıyı da tamamen çıkarıp atacak ve def edecektir inşallah.

İç Sıkıntısı için Dua 3, Birkaç Muhtelif Niyaz Örneği

Hazret-i Muhammed Aleyhissalatu Vesselam’dan aktarılan ve Yasin okumanın iç sıkıntısını giderdiğini ifade eden şu mübarek hadis-i şerif kesinlikle esas alınmalıdır:

“Yasin okuyanın sıkıntısı gider.”

Çünkü birçok kişinin Yasin Suresi’ni okuyarak iç sıkıntısını giderdiğini ve bu sayede gönül huzuruna ve saadete eriştiğini bilmekteyiz; nitekim din büyükleri tarafından bize şiddetle tavsiye edilen bu öneri esas alındığında, gerçekten de işimizin rahatladığını ve kalbimizin tatmin olduğunu görüyoruz.

“Sıkıntı için şu duayı okuyun: La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.”

Bu duanın da Cenab-ı Hakk’ın rahmet hazinelerinin kapısını en güzel şekilde açtığına yönelik birçok örnek olay aktarılır ve din büyükleri tarafından bu dua tavsiye edilirken bu örnek olaylar da bize her seferinde hatırlatılır.

Bu nedenle bir kişi iç sıkıntısı için dua arıyorsa yukarıdaki duayı 3 defa üst üste okuyarak Allahu Teala’nın dergahına sığınmalı ve içindeki sıkıntıyı telafi edip yok etmesi için Allah’a itaat etmeyi esas almalıdır.

“Sıkıntıya düşen 7 defa Allah, Allahü Rabbi, lâ üşrikü bihi şey’a desin.”

Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’a nispet edilen ve kişinin sıkıntı halinde (özellikle de iç sıkıntısı yaşarken) okuması gerektiği bildirilen bu dua kişinin 7 defa ard arda okuması halinde bütün belalarını ve sıkıntılarını gidermesini sağlayacak ve mümin kişinin kalbine kalp huzuru ve sükunet bahşedecek muazzam etkili bir niyaz olarak bilinmektedir.

Fakat bu dua 7 defa okunduktan sonra, kişinin yine 7 defa İhlas Suresi’ni ve ardından da 7 defa Fatiha Suresi’ni okuyup şu cümleyi sarf etmesi gerekmektedir:

  • “İlahi, okuduğum duanın, İhlas Suresi’nin ve Fatiha Suresi’nin yüzü suyu hürmetine bana nimetlerini göster ve içimdeki sıkıntıyı def et.”

Şimdi de Cafer-i Sadık Hazretleri’ne atfedilen ve yine oldukça etkili bir dua olduğu bilinen bir başka iç sıkıntısı için niyaz üzerinde duralım:

İç Sıkıntısı için Dua 4, Cafer-i Sadık Hazretleri’nin Duası

İmam-ı Cafer Hazretleri’nin sıkıntıya düşünce, okuyup sıkıntıdan kurtulduğu dua şöyledir:

“Yâ uddeti ınde şiddeti, ve yâ gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti lâ tenâmü vekfini birüknike ellezi lâ yürâmü.”

Bu duanın bereketinden ve faziletinden bahseden İslam alimleri Cafer-i Sadık Hazretleri’nin belli bir dönemde gerçek anlamda birçok sıkıntı yaşadığını ve bu sıkıntıların bazı durumlarda aşılamayacak hale geldiğini bildirmişlerdir, bu durumda Cafer-i Sadık Hazretleri’nin bu mübarek duayı Peygamber Efendimizden manevi bir iklimde ve esrarengiz bir ortamda alarak uyguladığı ve tatbik ettiği bildirilmektedir.

  • Bu anlamda bu duanın iç sıkıntısı için müthiş etkili bir niyaz olduğu bildirilir, zira Cafer-i Sadık Hazretleri manevi bir alemde bu mübarek duayı bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselamdan almış ve O’nun izniyle yapmaya başlamıştır.

Bu nedenle bir kişi bu duayı üst üste 7 defa okur ve okurken de Cafer-i Sadık Hazretlerinin bu duayı Peygamber Efendimizden direkt olarak almış olduğunu hatırlamaya çalışırsa, Cenab-ı Hak, bu kişiye Peygamber Efendimizin basiretini ve Cafer-i Sadık Hazretleri’nin samimiyetini bahşedecek ve kişiyi iç sıkıntısından en kısa zamanda kurtaracaktır inşallah.

Evet, size iç sıkıntısı için dua örnekleri ile yardımcı olmaya çalıştığımız bu yazımızı bitirmeden önce oldukça etkili bir kitaptan bahsedip bu kitap tavsiyesi ile yazımızı noktalamak istiyoruz:

İç Sıkıntısı için Dua ve Kenzül Dua Eserinin Mucizevi Yönü

Bir müminin hayatı boyunca karşılaşabileceği her durum için okuması gereken birçok dua olduğunu elbette ki biliyoruz ve yine bir müminin en etkili silahının dua olduğunun bilincinde olmalıyız.

  • Bu bağlamda Peygamber Efendimiz, dua müminin silahıdır, diyerek bize rehberlik etmekte ve önümüze aydınlatarak bizim her fırsatta duaya başvurmamız gerektiğini dile getirmektedir.

İşte bu anlamda çok değerli bir İslam alimi tarafından kaleme alınan ve içindeki duaları okuyan herkesin önünü aydınlatıp mucizevi gelişmeler yaşanmasına vesile olan Kenzül Dua Kitabını size de şiddetle tavsiye ederiz, bu dua kitabının neden farklı olduğunu ve neden bu kadar değerli olduğunu anlayabilmek için aşağıdaki okuyucu yorumlarını incelemeli ve kitabın tanıtım sayfasında bulunan farklı yorumları da mercek altına almalısınız.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

Eğer dualarla ilgili daha değişik yazılar okumak ve İslam aleminde ne kadar farklı dua olduğunu görmek isterseniz sitede biraz daha dolaşmanızı tavsiye ederiz.

Örneğin şu yazımızı da okumalısınız: Borçtan Kurtulma Duası ile Siz de Rahatlayacaksınız İnşallah!

1 yorum

  1. Selamün ALeyküm hocam, Allah rızası için yardımcı olun.. Eşim ailevi bazı sıkıntıların ardından panik atak hastası oldu.. sürekli iç sıkıntısı bazı zamanlar kendine zara verme hissiyatı geliyormuş. İlaç başladı doktorumuz yeni.. ama bunun yanında en önemlisi biz Rabbime sığınıyoruz ve sürekli dua ediyoruz eşimle.. ilaç bi vesile asıl şifa Rabbimden. biz yol gösterin nolur

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*