İstihare Duası En İsabetli Kararları Vermenizi Sağlayacak, Mahrum Kalmayın!

İstihare nedir, istihare duası niçin okunur?

İstihare Peygamber Efendimizin de sıkça başvurduğu bir “hayırlı karar verme uygulaması”dır. Müminlerin önemli kararlar öncesinde dua ederek uyuması ve uyandıktan sonra içlerine doğan kutsi duygulara göre karar vermesi anlamındadır.

  • İstihare kelimesi Arapçada “hayırlı olanı seçmek” anlamına gelmektedir. Bu manada istihare duası “yüce Allah’ın yol göstericiliğine müracaat etmek” demektir.

Bilindiği üzere yaşamımıza yön veren en önemli husus “isabetli karar verme gücü”dür. İnsanlar doğru kararlar verdiklerinde sorunlarını kolayca aşarlar ve yaşamda arzuladıkları hedeflere daha kolay ulaşırlar. Buna karşın verilen her yanlış karar kişinin yaşamda daha büyük sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır.

İşte tam da bu noktada aşağıda okunma adabı ve sözleri hakkında bilgi vereceğimiz istihare duası büyük önem taşımaktadır. Zira istihare etmeyi alışkanlık haline getiren müminler inşallah yaşamın her alanında en doğru kararları vererek her türlü güzelliğe nail olacaklardır.

İstihare duası 1 gece veya 7 gece yapılabilir

İslam tarihinde istihare duası iki farklı biçimde okunmaktadır. Bu iki okuma da kaynağını Hazreti Muhammed’in uygulamalarından almaktadır. Peygamber Efendimiz önemli kararlar vermeden önce bazen 7 gece boyunca istihare duası okur ve 7’nci gecenin sabahında kararını verirdi. Bazen de Peygamber Efendimiz sadece 1 gece duayı okuyarak ertesi sabah kararını vermiştir. Her iki uygulama da sünnete uygundur. Müminler her iki okuma biçiminden birini tatbik ederek istihareye yatabilirler.

Ayrıca uyumadan da istihare duası okunabileceğini ifade etmek gerekir. Bu yöntemde kişi istihare duasını okuduktan sonra uyumaz, sadece bir müddet tefekküre dalar ve daha sonra içine doğan fikre uyarak kararını verir.

Ancak en yaygın istihare okuma tarzının bir gecelik uykudan sonra karar verme biçiminde olduğunu da ifade etmek gerekir.

İstihare duası sadece helal dairesi içindeki konularda okunabilir

Eş seçimi, ticari girişimlerde bulunmak, yaşanacak şehri seçmek, meslek belirlemek, uzun süreli yolculuklara çıkmak kısacası akla gelebilecek her konuda istihareye yatılabilir.

İstihare ile karar verilecek konunun helal dairesi içinde olması gerektiğini unutmamak gerekir. Zira dua etmek her şeyden önce ibadet etmek hükmündedir. Bu nedenle günaha bulaştıracak konularda istihare yapılamaz.

İlginizi Çekebilir: Bu Sıkıntı Duaları ile Tüm Dertlerinizden Kurtulacaksınız

Peygamber Efendimizin istihare konusunda söylediği iki hadis-i şerif

Hz Muhammed istihare ile alınan kararların mutluluğa vesile olduğunu şu sözlerle dile getirmiştir:

“Allah’a istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir.” (Buharî)

Başka bir hadis-i şerifte ise istihare ve kader konusunda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksi ise kişinin mutsuz olacağına alamettir.” (Tîrmizî)

Bu hadislerden de anlaşıldığı üzere istihare müminlerin yaşamlarında mutluluğa vesile olan hayırlı bir uygulamadır.

İstişare de en az istihare kadar önemlidir

İstişare kelimesi “başkalarına danışmak, onların düşüncelerinden yararlanmak” anlamına gelir. İslam dini istişarede bulunmayı şart koşar. Müminler karar verecekleri zaman sadece kendi duygu ve düşüncelerine dayanarak harekete geçmemelidir. Başka müminlerin bilgi ve ferasetine müracaat etmek daha makbul kabul edilmektedir. Bu hususta Kuran-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır.

“İş konusunda onlarla müşavere et.(onlara danış)” (Âl-i İmrân-159)

“Rablerinin çağrısına gelirler, namazı kılarlar. İşleri, aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar.”  (Şûra-38)

Bu ayetler ışığında bilinçli müminlerin istişareye de en az istihare kadar önem vermeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Karar verirken takip edilecek 3 aşama

Müminlerin herhangi bir konuda karar verirken Hazreti Muhammed’i örnek alarak şu üç aşamayı takip etmesi tavsiye edilmektedir:

  1. Kuran-ı Kerim’in yol göstericiliğine müracaat etmek yani Kuran-ı Kerim’in hükümlerine uygun davranmak
  2. Güvenilir ve dürüst müminlere danışmak yani istişarede bulunmak
  3. İstihare duası okuyarak Allah’ın yol göstericiliğine başvurmak

Bu üç aşamayı takip eden müminler inşallah en isabetli kararları vererek yaşamlarında “hayırlı kapıların açılmasına” vesile olacaklardır.

İstihare duasının sözleri nelerdir?

İstihare duası sahih bir duadır. Duanın sözlerini aktaran kişi Buhari’dir. Duanın orijinal sözleri Kütüb-i Sitte adlı büyük hadis kaynağında şöyle geçmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhumme innî estehîruke bi ilmike ve estakdiruke bikudratike ve eseluke min fadlikel azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve talemu vela âlemu ve ente allâmul ğuyûb. Allâhumme in kunte talemu enne hâzâl emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâlemu enne hâzal emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu vakir liyel hayra haysu kâne sume ardinî bih. (amin)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*