Karınca Duası Niçin Okunur, Sahih Bir Dua mıdır, Sözleri Nelerdir?

Karınca duası en tesirli rızık ve bereket duasıdır

Karınca duası neredeyse bütün kadim dua kitaplarında geçen ve olumlu tesirlerine sayısız defa şahit olunan etkili bir duadır.

  • Bu duanın Hz Süleyman döneminden beri okunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Yeryüzünde yaşamış en zengin insan kabul edilen Hazreti Süleyman’ın karıncaların güzel davranışlarından ibret alması üzerine bu dua ortaya çıkmıştır.

İslam dünyasının farklı ülkelerinde yüzyıllarca okunan karınca duası günümüzde de en yaygın biçimde başvurulan “rızık ve bereket duası” olarak bilinmektedir.

Karınca duası ayet veya hadis değildir, ancak kutsi sözlerden oluşmaktadır

Karınca duasının sözlerine bakıldığı zaman Allah’ın güzel isimleri olan esmalardan, 4 büyük melekten, 4 kutsal kitaptan, peygamberlerden ve Ashabı Kehf’ten bahsedildiği görülmektedir. Duanın bu kutsal kavramlardan bahsetmesi pek çok insan tarafından dua sözlerinin ayet veya hadis gibi algılanmasına neden olmuştur. Ancak karınca duasının sözleri ayet ya da hadislerden oluşmamaktadır.

Son zamanlarda bazı medya organlarında karınca duasının sahih olmayan bir dua olduğu ifade edilmiştir. Bu kesinlikle yanlış bir görüştür. Karınca duasının sözleri ayet ve hadislerden oluşmamıştır. Ancak duanın sözlerine bakıldığı zaman büyük alimler tarafından dile getirildiği ve kutsal varlıklara değinildiği görülmektedir. Alimler tarafından okunup öğretilen bu tarzda çok sayıda dua vardır.

Bu itibarla duaların okunma adabına uygun davranıldığı takdirde karınca duasını okumakta hiçbir sakınca yoktur. Ayrıca ifade etmek gerekir ki karınca duası büyük faziletleri olan bir duadır ve bilinçli müminlerin bu hazineden mahrum kalmaması en isabetli tercih olacaktır.

Karınca duasının faziletleri nelerdir?

  • Karınca duası, okuyan kişinin geniş rızık ile nasiplenmesine vesile olur.
  • Bu duayı okuyan kişiler İnşallah geçim sıkıntısı yaşamayacaklardır.
  • Karınca duası kişinin alışverişlerinde basiretinin açılmasını sağlar ve kazançlı çıkmasına vesile olur.
  • Ticarette işleri rast gitmeyen kişilerin karınca duasını okuması halinde işleri açılacaktır.
  • Satılmayan ürünlerin üzerinde bu duanın okunması söz konusu ürünlerin kısa sürede satılmasını sağlamaktadır.
  • Kazanç duası kişinin kazandığı paranın gönül hoşluğu ile harcanmasına vesile olmaktadır.
  • Karınca duasının okunduğu evlerde bütün aile fertleri faydalı işlerle meşgul olur ve helal yoldan kendi rızıklarını kazanır.

Karınca duası günün hangi vakti okunur?

Karınca duası bereket duası kategorisinde kabul edilmektedir. Bu tarz duaların okunması için makbul kabul edilen zamanlar sabahın erken saatleridir. Kişi karınca duasını öğle namazına kadar herhangi bir vakitte okuyabilir. Ancak duanın seher vakitlerinde okunması inşallah daha hayırlı sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.

Karınca duasının sözlerini peş peşe 3 defa okumak da tavsiye edilen uygulamalar arasındadır.

Büyük alimler karınca duasını okuyan müminlerin duayı birkaç gün okuduktan sonra yılgınlık gösterip duayı okumaktan vazgeçmemelerini tavsiye etmektedir. Zira duaları sabırla ve devamlı biçimde okumak duanın kabulünü kolaylaştırmaktadır.

Karınca duasının sözleri nelerdir?

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr. (amin)

Karınca duasının Türkçe karşılığı

Ey Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Azrail’in, İbrahim’in, İsmail’in, İshak ve Yakub’un rabbi Allah’ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran’ı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah’a aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hz Muhammed (sav) Allah’ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Karınca duasını okuyacak müminler için büyük alimlerden 4 önemli tavsiye

Her şart ve koşulda yüce Allah’a hamd etmek

Bir kişinin bu dünyada yaşadığı maddi sorunlar -haşa- Allah’ın kuluna zulmetmesi olarak anlaşılmamalıdır. Allah bazı kullarını eksik mal ile sınamaktadır. Yani dünyada çekilen maddi sorunlar aslında müminlerin tabi tutuldukları imtihanın bir parçasıdır.

Müminler maddi durumları ne olursa olsun her zaman yüce Allah’a şükretmelidir. Şükretmeyi hayatının bir parçası haline getiren müminler sıkıntılarla baş etme konusunda daha güçlü olurlar ve Allah’ın izniyle zor durumdan erken bir vakitte kurtulurlar.

Duaları niyaz ederken dinde yeri olmayan uygulamalara başvurmamak

Halk arasında ne yazık ki karınca duasının dini açıdan doğru olmayan bazı uygulamalara alet edildiği görülmektedir. Her şeyden önce karınca duası sözlü olarak niyaz edilmektedir. Yani dua sözlerini tablo haline getirip evlere veya iş yerlerine asmak doğru değildir. Ancak günümüzde pek çok iş yerinde ve evde yazılı halde karınca duasına rastlanmaktadır.

Tablo halinde karınca duaları genellikle 5 nüsha şeklinde düzenlenmektedir. Yazılı duanın 4 metni evin veya iş yerinin 4 farklı duvarına asılmaktadır. 5. dua metni ise dua eden kişinin üzerinde taşınmaktadır.

Bilinmelidir ki duaların bu şekilde ritüel haline getirilmesi İslami adap ilkelerine uymamaktadır.

Karınca duası okuyacak kişi duasını sadece sözlü olarak niyaz edecektir. Eğer dua sözlerini ezberlemekte zorlanıyorsa duasını yazılı bir metin yardımıyla da okuyabilir. Duanın okuması bittikten sonra dua sözlerinin yazılı olduğu metni gelişigüzel sağa sola atmamak ve titiz bir şekilde muhafaza etmek büyük önem arz etmektedir.

Duanın abdestli biçimde okunması

Karınca duasının abdestli biçimde okunması tavsiye edilmektedir. Zira dua öncesinde abdest almak müminlerin duaya gösterdikleri önemin ifadesidir. Ayrıca abdest almak bedensel temizliğin yanı sıra ruhsal arınma anlamına da gelir. Müminler devamlı abdestli dolaşmaya gayret etmelidir. Çünkü abdestin bilinen ve bilinmeyen sayısız fazileti vardır. Bu faziletlerle duasını zenginleştirmek isteyen kişi dua öncesinde abdest almaya özen göstermelidir.

Duaları içten ve samimi duygularla okumak

Duaların kabulünde en önemli şart duaların samimi bir şekilde okunmasıdır. Kişinin bütün kalbi ile yaptığı dualar icabeti en güçlü olan niyazlardır. Bu itibarla karınca duasını okuyarak yüce Allah’tan zenginlik talebinde bulunan kişilerin derin bir tefekkürle ve samimi duygularla dua etmeleri büyük önem arz etmektedir. Bir müminin kalbini ortaya koyarak dua etmesi halinde inşallah sesi Arş-ı Âlâ’da duyulacak ve dualarına karşılık görecektir.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

Dilerseniz Hayırlı Eş Duası ve Şirinlik Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*