Kısmet Duası Nasıl da Güçlüymüş İnanamadım

Kısmetinin açılmasını can u gönülden istiyorsan, Müheymin, Hâlık, Kâbıd, Hâfıd, Mukît ve Bâis esmaül hüsnası ile uygulanan kısmet açma duasını tüm yönleriyle öğrenmen gerekiyor demektir.

Lafı uzatmadan kısmet açma duasının bu 6 esma ile uygulanan şeklini anlatmaya başlıyorum:

  • Evvela kısmet açma duası için tavk-ı müzeyyen adı verilen bir gerdanlık temin etmelisin. Eskiler bu gerdanlığa tavk-ı müzeyyen, yani süslü gerdanlık derlerdi. Bu gerdanlığın metali önemli olmadığı gibi şekli ve deseni de önemsizdir, çünkü bu gerdanlık sembolik bir anlam ifade eder ve kısmet duasında bir nevi anahtar vazifesini görür. Eskiler bu gerdanlığa 6 esmanın okunması esasına dayanan bu kısmet duasına şah-ı niyaz adını vermişlerdi, şah-ı niyaz, duaların şahı anlamındadır.

Şimdi evde bulunan veya başka bir yerden temin edeceğin bir gerdanlık alarak sessiz bir yere geç, bu gerdanlığa kısık bir ses tonuyla Müheymin, Hâlık, Kâbıd, Hâfıd, Mukît ve Bâis esmalarını 3’er defa oku. Sonra da büyük İslâm alimi olan Kasım bin Şükrullah’ın naklettiği kısmet açma duasının şu kelimelerini söyle:

“Ya Müheymin, koruyup biz kulları tahriften ve tahripten muhafaza edensin, tahsin ve güzellikle biz kulları bezersin; kısmetin kapısına dikilen manileri kaldırıp ruhumuza sevinçleri ekensin. Kabz halini kaldır nur, esaretten kurtar nur, üstümüze semadan sulu sepken indir nur. İnhina, kullarının onuruna yaraşmaz, dehalet ettik sana, sana yönelen şaşmaz. Ya Hâlık halk ettiğin mahlukat manidardır, zındıklar ve dehriler, asi ve isyankardır, fakat onları dehhaş bir akıbet bekliyor, zira bunu Kur’an’da tavzih eden de sensin. Ya Kâbıd, genişliği önümüze ser donat, şeytanların elinden sana yöneldik imdat. Kısmet duasına da güç ver feyzinle Ya Rabb, dehan, ayn ve kuluba aksın gelsin berekat. Cennetin delaili yüzdeki nur ve kalpteki huzur, cehennemin delili, yürekteki kan ve dildeki figan. Ya Hâfıd, alçaklığa düşürme bizi bir dem, gülşen-i raz olanlar seni zikreder her dem. Tellal seslenir ordan Mukît ismini anar, sana iltica eden rızka nimete kanar. İzhar ettin cudunu katar katar nimetler, kavi bir cömertlikle ruhumuzu cezbeder. Sana demsaz olanlar, asla dembeste olmaz, çünkü sen ölüleri diriltensin Ya Bâis, fıkdan içinde olan yoksulları besleyen ve onları ihsana gark edensin Ya Bâis. Kısmet duası ile fasih eyle dilimi, bana lütfunu bahşet, fesahat kıl özümü. Bir usare nasip et, beni benden al Rabbim, bu sayede açılsın talihim ve kısmetim. Kaşif olanlar seni keşfetmekle övünsün, senden uzak düşenler pişman olsun dövünsün. Kasir bir fehme sahip olan canlar anlamaz, zira gafil bilemez bu duanın gücünü. Ya Hâlık ve Ya Kâbıd, Ya Hâfıd ve Ya Mukît, Ya Bâis Ya Müheymin, bu kısmet duasına ervahlar olsun mekin. Âmin.”

Kasım bin Şükrullah tarafından aktarılan bu kısmet duasının bu aziz ve celil kelimelerini gerdanlığa okuduktan sonra, bu gerdanlığı 9 gün boyunca üzerinden hiç çıkarma, böylelikle duanın içine girmiş olacaksın.

6 esma ile gerçekleştirilen kısmet açma duasının bu versiyonu dışında başka başka anlatımlar da bulunuyor, ayrıca bilinmesi gereken farklı hususlar da var, bunun için okumaya devam et:

Kısmet duası mümin kadınların ve erkeklerin en yaygın biçimde okuduğu dualardan biridir. Zira vakti gelince evlenmek Hz Muhammed’in güzel sünnetlerinden biridir. Bu konuda İslam Peygamberi şöyle buyurmaktadır:

  • “Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenâzeyi ve denk birini bulunca bekârı evlendirmeyi.” (Tirmizî)

Peygamber Efendimiz ayrıca vakti gelince evlenmenin faziletleri hakkında sahabelere önemli bilgiler vermiş ve şöyle buyurmuştur:

  • “Kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlilik, gözü haramdan alıkoyar ve iffeti en iyi şekilde korur…” (Buhârî)

Bu hadislerden de anlaşıldığı gibi hayırlı bir kısmet bularak evlenmek İslami anlayışın gereklerinden biridir.

Kısmet duası da müminlerin hayırlı bir kısmet bularak nasiplenmelerine vesile olan önemli bir duadır. Bu duayı okuyup hayırlı kısmetler bulan ve mutlu bir aile yaşamına kavuşan pek çok müminin anlatımları bulunmaktadır.

Bu yazımızda öncelikle kısmet duasının okunma adabı hakkında birkaç önemli hususa değineceğiz ve ardından kısmet duasının sözlerine geçeceğiz. Kısmet dualarının sözlerini kadınlar ve erkekler için iki farklı başlık halinde sunacağız.

Aktaracağımız bilgilerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek maddelerimize geçiyoruz. İşte kısmet duası hakkında bilinmesi gereken tüm önemli hususlar:

Kısmet duası okunurken yüce Allah’tan kısmetlerin hayırlısı dilenmelidir

Büyük alimler kısmet duasını okuyacak kişilerin dua öncesinden niyet ederken hayırlı kısmet talebinde bulunmalarını tavsiye etmektedir. Hatta bazı kitaplarda kısmet duasının ismi “hayırlı kısmet duası” olarak geçmektedir.

Kısmetin hayırlısı kişinin mutlu bir yaşam sürdürmesinin en önemli koşullarından biridir. Zira ayrılıkla sonuçlanan ve insanlarda ciddi travmalar oluşturan evlilikler göz önüne getirildiğinde kısmet dualarının “hayırlı olmasını dilemenin” ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kısmet duasının okunmasını tavsiye edildiği vakitler

Kısmet duası haftada bir defa okunan dualardan biridir. Bu dua için tavsiye edilen en makbul zaman perşembe geceleri yatsı namazı sonralarıdır.

Eğer kişi perşembe gecesi dua okumaya fırsat bulamazsa cuma günü sabah da bu duayı okuyabilir.

Tabi ifade edilen bu makbul zamanlar büyük alimlerin tavsiyeleri niteliğindedir. İslami anlayışa göre müminler ihtiyaç hasıl olan her vakit yüce Rablerine el açıp dua edebilirler. Ancak dua etme adabı konusunda sahih kaynaklarda geçen bilgileri tatbik etmek yani büyük alimlerin sesine kulak vermek elbette ki daha hayırlı sonuçlara vesile olacaktır.

Kısmet duasını ne kadar süreyle okumak gerekir?

Haftada bir gün okunan kısmet duasının murat hasıl oluncaya kadar yani kişi hayırlı bir kısmete kavuşuncaya kadar okunması gerektiği belirtilmektedir. Zira duaların kabulü konusunda aceleci davranmamak ve sabırla dua etmeye devam etmek bizzat Hazreti Peygamberimizin müminlere tavsiyesidir.

Kısmet duası öncesinde abdest ve namazın hükmü nedir?

Kısmet duası Kuran ayetlerine dayanan bir duadır. Bu tarz duaların abdestli biçimde niyaz edilmesi daha doğru olacaktır. Dua öncesinde abdest almak zorunlu bir uygulama olmamasına rağmen müminin duaya gösterdiği önemi ifade eder ve duanın makbul kabul edilmesini sağlar.

Önemli dilek ve hacet dualarından önce 4 rekat hacet namazının kılınması da yaygın bir uygulamadır. Abdest mevzusunda olduğu gibi hacet namazının kılınması da zorunlu bir uygulama olmayıp duanın daha faziletli olması için başvurulan bir usulüdür. Ancak bilinmelidir ki namazdan sonra yapılan dualar daha kolay kabul görür ve inşallah hayırlı sonuçlara vesile olur.

Kısmet duası okuyacak kişiler ketum davranmalıdır

Kısmet duaları müminlerin özel yaşamları ile ilgili dualardır. Bu mahiyetteki duaların okunduğuna dair başka insanlara bilgi verilmemesi daha doğrudur. Her ne kadar hayırlı bir kısmet dilemek için dua etmek dini açıdan caiz olsa da dua edildiğine dair ulu orta konuşmamak en doğru yaklaşım olacaktır.

Özel hayatla ilgili her türlü gelişmenin sadece taraf olan kişilerle paylaşılması gerekir. Yabancı kabul edilecek insanlara kişisel yaşamını ifşa etmek doğru değildir. Aynı şekilde başka insanların hayatını merak etmek ve bu konuda bilgi öğrenmek için dedikodu yapmak da kesinlikle İslam ahlakına uygun değildir.

Sadaka vermenin kısmet duasının icabetine etkisi

Sadaka vermek pek çok fazileti bulunan güzel davranışlardan biridir. sadaka vermek kişinin kaza belalardan korunmasına vesile olur, malın bereketini artırır ve inşallah uzun bir ömür sürdürmeyi temin eder.

Sadaka vermek aynı zamanda rahmet kapılarının açılmasını sağlayarak duaların kabulünü kolaylaştırır. Kısmet duası okuyan müminlerin dua okudukları günlerde küçük de olsa bir miktar sadaka vermeleri inşallah duanın feyzini artıracaktır.

Sadaka vermek duaların kabulü için zorunlu bir ön şart değildir. Zira İslam’da dilek ve hacetlerin gerçekleşmesi hiçbir şekilde maddi sebeplerle bağlantılı değildir.

Müminler sadaka vermeyi duaların kabulü açısından “zorunlu olmayan fakat pek çok fazileti bulunan güzel bir uygulama” olarak değerlendirmelidir.

Önemli bir not

Yukarıda ifade edilen hususlar kısmet duasının okunması sırasında göz önünde bulundurulması gereken önemli detaylardır. Ancak duaların kabulünde ifade edilen bu maddelerden çok daha önemli olan husus içten ve samimi duygularla dua etmektir.

  • Bir kişinin bütün kalbiyle yüce Rabbine el açması halinde inşallah sesi Arş-ı Âlâ’a duyulacak ve duaları kabul görecektir.

Ayrıca ifade etmek gerekir ki kısmet duası büyü veya tılsım değildir. Bu duayı okuyan kişi tam bir teslimiyetle duasını okuyacak ve kendisi için en hayırlı olanın yüce Allah tarafından takdir edildiğine inanacaktır.

Kısmet duasının sözleri

Aşağıda Kuran ayetlerine dayanan iki farklı kısmet duasının sözlerine yer verilmiştir. Bu dualardan ilki kadınlar için diğeri ise erkekler için tavsiye edilmektedir.

Kısmet dualarının sözlerini ezberlemekte zorlanan müminler dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden de okuyabilirler. Ayrıca dualar niyaz edilirken sadece Arapça dua sözleri okunacaktır. Verilen Türkçe mealler bilgilendirme amaçlıdır.

İşte kadınlar ve erkekler için iki farklı kısmet duasının sözleri ve Türkçe mealleri

Kadınlar için kısmet duası (Ya Vedud duası)

Bismillahirrahmanirrahim

“İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda”

“Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım.” (amin)

Kadınların okunması tavsiye edilen kısmet duasının Türkçe meali

“İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.” (Meryem-96)

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe suresi- 71)

Erkekler için kısmet duası (Hz Zekeriya’nin duası)

Bismillahirrahmanirrahim

“Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh, kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh, inneke semîud duâ”

“Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.” (amin)

Erkeklerin okunması tavsiye edilen kısmet duasının Türkçe meali

“Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.” (Al-i İmran-38)

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum-21)

Eğer şimdiye kadar En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nın etkinliğine şahit olmadıysanız artık tam zamanı. En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki birbirinden ilginç yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu değerli eseri indirmek için şuraya tıklayın. (Tıkla, indir.)

İnternette buna benzer yüzlerce mucizevi yorum bulunuyor.

 

Kenzül Arş Duası ve Zor Durumdan Kurtulma Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*