Korku Duası Hükmünde Okunan Bu Niyazlar Hayatınızı Değiştirecek!

7 Farklı Konuda 7 Etkili Korku Duasının Sözleri ve Okunma Adabı

Korku, her insanın yaşayabileceği bir histir. Bu itibarla korkmak diğer canlılarda olduğu gibi insanlarda da doğal bir duygusal durumdur. Ancak insanın korkuları diğer canlılara göre çok daha farklıdır. Zira insan olmanın kişiye yüklediği sorumluluklar beraberinde pek çok korkunun da hissedilmesine neden olmaktadır.

Korku hissi de dünyada yaşadığımız her şey gibi bir sınanma meselesidir. Yüce Allah kullarını korkuları ile imtihan etmektedir. Bu hususta yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara-155)

Kuran-ı Kerim’de kulların denenmesi için kişiye verilen korkulardan kurtulmanın yolu hakkında da bilgi verilmiştir. Buna göre kişinin Allah’a tam bir teslimiyetle bağlanması halinde hiçbir korku kendisini etkilemeyecektir.

“Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Yûnus-62)

Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere korkularımız ile bizi sınayan yüce Allah’tır, aynı şekilde her türlü korkudan kurtulmamızı sağlayan ve bizi güvenlik içinde emin kılan da yüce Allah’tır. Öyleyse müminler korkularından kurtulmak için yüce Rablerine el açacaklar ve yalnızca ondan yardım dileyeceklerdir.

Müminler pek çok farklı korku ile sınanmaktadır!

Korku kavramı son derece geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. Çünkü onlarca farklı korku türü vardır. Bu itibarla korku duası olarak okunan farklı niyazlar ortaya çıkmıştır.

Aşağıda 7 farklı konuda okunan 7 korku duasının sözlerine ve okunma adabına dair önemli bilgilere yer verilmiştir. İnşallah bu duaları okuyan müminler korkularından kurtulacak ve her mânâda güvenli bir yaşama kavuşacaktır.

Düşmanların ve kötü niyetli insanların şerrinden korunmaya vesile olan korku duası

Bu dua daha çok savaş döneminde okunan bir korku duası olmasına rağmen insanlardan gelebilecek her türlü zarara karşı da niyaz edilmektedir. Riskli işler yapanlar, kötü niyetli insanlarla karşılaşanlar ve can güvenliği tehlikede olan insanların okuması tavsiye edilir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ellezıne kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm ımana ve kalu hasbünellahü ve nı’mel vekıl (amin)

Duanın Türkçe meali

Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, “İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun” dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” dediler. (Âl-i İmrân-173)

Özel hayattaki sorunlardan ve ailevi problemlerden kurtulmayı temin eden korku duası

Bu korku duası karı kocalar arasındaki muhabbetin artmasını sağlar. Çocukların hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini temin eder. Evliliğinin bitmesinden veya özel hayata mutsuz olmaktan korkan kişiler tarafından okunması tavsiye edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla (amin)

Duanın Türkçe meali

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter. (Nisâ-132)

Esmalarla okunan korku duası

7 adet esmanın peş peşe okunması suretiyle niyaz edilen bir korku duasıdır. Allah’ın güzel isimlerinin yüzü suyu hürmetine kişi korkularından kurtulur ve korkuya sebep olan etkenler kişiye İnşallah zarar vermez.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Alîm

Ya Azîm

Ya Hakem

Ya Metîn

Ya Müheymin

Ya Hafîz

Ya Selâm (amin)

Korku duası hükmünde okunan esmaların Türkçe mealleri

El-Alîm, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen, ilim sahibi, ilmi ile her şeyi kuşatan demektir.

El-Azîm, azamet sahibi ve en büyük olan anlamına gelir.

El-Hakem, adaletli bir şekilde hüküm veren manasındadır.

El-Metîn, çok kuvvetli olan demektir.

El-Müheyminn, bütün varlıkları koruyan ve gözeten anlamına gelir.

El-Hafîz, muhafaza eden ve koruyan demektir.

El-Selâm, kullarını güvende tutan, onlara sonsuz ihsanda ve lütufta bulunan manasındadır.

Geçim derdi çekmekten ve yoksulluktan korkanların okuyacağı korku duası

Bu dua maddi sorunlardan uzak, bolluk bereket içinde bir ömür sürdürmeye vesile olur. Bazı eserlerde bu duaya “Geniş Rızık Kazanma Duası” adı da verilmektedir. Dua okuyan kişilerin Allah’ın izniyle tüm maddi sıkıntılarından kurtulup huzura kavuşacakları beyan edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Eşşeytanü yeıdükümül fakra ve ye’müruküm bil fahşa’ vallahü yeıdüküm mağfiratem minhü ve fadla vallahü vasiun alım (amin)

Duanın Türkçe meali

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet va’dediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara-268)

Kişinin ruhsal yapısından kaynaklanan korkuların giderilmesi için okunan korku duası

Ayetel Kürsi en yaygın okunan ve olumlu tesirlerine en fazla şahit olunan dualardan biridir. Bakara suresinin 255. ayeti kerimesi olan bu dua aynı zamanda kişinin ruhsal sıkıntılarından ötürü ortaya çıkan korkularının giderilmesinde de son derece etkilidir. Bu duayı okuyan kişiler inşallah kısa sürede başta vesvese ve depresyon olmak üzere tüm psikolojik sıkıntılarından kurtulacaklardır.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym (amin)

Duanın Türkçe meali

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?  O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. (Bakara-255)

Uykusunda korkan kişilere okumaları tavsiye edilen korku duası

Uyku, hem bedensel hem de ruhsal sağlık açısından son derece önemli bir ihtiyaçtır. Bu nedenle bir müminin uyku düzenine dikkat etmesi gerekir.

Eğer kişi uykusunda korkar ve rahat uyuyamazsa bu durum bir süre sonra çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu olumsuz durumdan kurtulmak için Hazreti Muhammed’in okuyup tatbik ettiği duayı okumak en isabetli tercih olacaktır. İnşallah bu duayı okuyan kişilerin tüm uyku problemleri ortadan kalkacak ve müminler sıhhat bulacaklardır.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni eslemtü nefsi ileyk ve veccehtü vechi ileyk ve fevvadtü emri ileyk, ve elce’tü zahri ileyk, rağbeten ve rahbeten ileyk. La melcee vela mencee minke illa ileyk. Amentü bi kitabikellezi enzelte ve rasulikellezi erselte. (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi de sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım. Zaten senden başka sığınak, senden başka dayanak da yoktur. Kurtuluş ancak senin yardımınla, himaye de ancak sana mahsustur. Allah’ım, indirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu iman ile uykuya yatıyorum. ( Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

Ani gelişen olaylar karşısında okunan kısa korku duası

Bazen korkuya neden olan durum aniden ortaya çıkar. Böylesine olağanüstü durumlarda kısa korku duasını okumak çok daha etkili olmaktadır. Kısa korku duası kişinin kısa sürede toparlanmasını sağlar. Okuyan kişiye cesaret ve güç verir. Bu kısa dua aynı zamanda kaza belaların defedilmesine de vesile olur.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Hasbinallah ve nimel vekil (amin)

Kısa korku duasının Türkçe meali şöyledir:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah büyüktür

Allah büyüktür

Allah büyüktür

Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. (amin)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

 

Dilerseniz Zayıflamak İçin Dua ve Yolculuk Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*