Müthiş Etkili Bir Bereket ve Bolluk Duası Mutlaka Okumalısınız!

Eğer Bereket Duası ile Hayatınızı Değiştirmek İstiyorsanız Doğru Yerdesiniz!

Eğer bereket ve bolluk anlamında müthiş ilerlemeler kaydetmek ve en güzel bereket duası ile hayatınıza anlam katmak istiyorsanız, doğru yerde olduğunuzu kesinlikle ifade edebiliriz.

  • Çünkü tamamen İslam alimlerinin kaynaklarından aldığımız 4 adet bereket ve bolluk duasını sizinle paylaşıp bu dua ile hayatı değişen insanların kısa hikayelerini de anlatmaya çalışacağız.

Evet, eğer bereket duası ile hayatınıza anlam katmak, içinde bulunduğunuz darboğazdan kurtulmak, maddi imkansızlıkları aşmak ve güzel noktalara ulaşıp maddiyat anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamadan yolunuza devam etmek istiyorsanız, bu duaları kesinlikle uygulamalı ve Cenab-ı Hakk’ın mucizelerine siz de kendi hayatınızda şahitlik etmelisiniz.

Aktaracağımız bereket dualarını birer birer yapmanızı ve her birini yaparken de kurallarını ve şartlarını en güzel şekilde yerine getirmenizi tavsiye ederiz ve hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan bereket duasını yapmanızı şiddetle öneririz, işte başlıyoruz:

1- Muazzam Tesirli Bereket Duası, Vakıa Suresi 9. Ayet-i Kerime

Birçok İslam aliminin sahih beyanlarını incelediğimizde Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselamdan aktarılan bereket duası olarak bilinen Vakıa Suresi’nin 9. ayet-i kerimesinin ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğu bilhassa aktarılır ve bu anlamda İslam alimleri tarafından tavsiye edilir.

  • Evet, Vakıa Suresi’nin 9. ayet-i kerimesini sabah uyandıktan sonra 7 defa ve gece yatağa girip uyumadan önce de 7 defa okuyan ve bunu bir hafta boyunca devam ettiren insanların maddi anlamdaki darboğazdan kurtulup parasal anlamda son derece rahat bir konuma ulaştıkları, borçlarını eda ettikleri ve bütün maddi imkansızlıklardan kurtulup Allah’ın merhamet hazinelerine nail oldukları bildirilmektedir.

Evet, bir kişi Vakıa Suresi’nin 9. ayet-i kerimesini her sabah uyandıktan hemen sonra 7 defa ve her gece uyumadan önce 7 defa (yani toplamda 14 defa) okursa ve bunu bir hafta boyunca devam ettirirse o kişinin hayatında mucizevi değişimler yaşanacak ve o kişi, Cenab-ı Hakk’ın bereketine ve bol rızkına mazhar olacaktır inşallah.

  • İslam alimlerinin değerli kitaplarını ve kıymetli eserlerini incelediğimizde Vakıa Suresi’nin 9. ayet-i kerimesini tarif edildiği şekli ile okuyan ve bu sayede gerçek anlamda hayatı değişen binlerce insanın varlığının aktarıldığını rahatlıkla gözlemleyebiliriz.

Çünkü bu mucizevi ayetin bereket ve bolluk duası olduğu bilinmektedir ve Peygamber tavsiyesi ile bize tavsiye edildiği de malumdur.

Vakıa Suresi’nin 9. Ayet-i Kerimesi Şöyle:

“Ve ashâbul meş’emeti mâ ashâbul meş’emeti.”

Şimdi de denenmiş bir bereket duası üzerinde duralım ve bu duanın da detaylarını inceleyelim, lütfen aktardığımız duaların her birini ayrı ayrı yapın ve muradınıza kavuşmanın mutluluğu ile olmaya çalışın, devam ediyoruz:

2- Denenmiş Bir Bereket Duası, Sahabe Tavsiyesi

Sahabe efendilerimizden biri olan ve Peygamber Efendimizin en yakın dostlarından ve ashabından biri olan İbni Mesud Hazretleri tarafından tavsiye edilen bu bereket duası, doğru bir şekilde uygulandığında, kişinin gerçek anlamda berekete nail olmasına vesile olmakta, okuyan kişiye arşın hazinelerinin anahtarını vermekte ve bu kişinin hayatı boyunca yoksulluk çekmemesi ve maddi imkansızlık yaşamaması için ona adeta mucizevi bir rızık kapısı açmaktadır.

Evet, İbni Mesud Hazretleri, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın bu bereket duasını şiddetle tavsiye ettiğini ve maişet darlığı çeken insanlara bilhassa önerdiğini bize bildirmiştir ve bu dua şöyledir:

Okunuşu: “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.”

Bir kişi her gece yatsı namazını bitirdikten sonra bu duayı 3 defa üst üste okur ve anlamını da düşünerek telaffuz ederse, o kişinin bereket ve bolluk anlamında hayatının değişeceği ifade edilir ve kişinin rahmet hazinelerine nail olarak hayatını bereket, rızık bolluğu ve zenginlik içerisinde geçireceği bildirilir.

İlginizi Çekecek Bir Yazı: 3 Esma ve 3 Ayet ile Okunan Zor Durumdan Kurtulma Duası

Bu anlamda bu bereket duasını okuyarak hayatı değişen ve farklı insanlara yardım eli uzatıp onların maddi imkansızlıklardan kurtulmalarına ve bolluk içerisinde yaşamalarına vesile olan birçok insanın hikayeleri İslam alimlerinin değerli eserlerinde aktarılmaktadır. Bu önemli bereket duasının ardından şimdi de farklı bir bereket duası ile yazımızı sürdürelim:

3- Kısa Sürede Etkili Bir Bereket ve Bolluk Duası, Karınca Duası

Karınca duası adıyla da bilinen bu bereket duasını incelediğimizde, bu duanın İslami kaynaklarda geçtiğini ve din büyükleri tarafından bilhassa tavsiye edildiğini gözlemlemekteyiz, dua şöyle:

Karınca (Bereket) Duası Türkçe Okunuşu:

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Karınca (Bereket) Duası Anlamı:

“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”

İslam alimleri, bereket duası olarak geçen bu karınca duasını özellikle tavsiye etmişlerdir ve bu duanın sahih kaynaklarda geçtiğini bize aktararak duayı gün içerisinde toplamda 3 defa okumamız gerektiğini bildirmişlerdir.

Fakat bereket duası olarak da bilinen bu karınca duasının günde 3 defa okunması şöyle olmalıdır:

  • Kişi, sabah uyandıktan sonra karınca duasını 1 defa okumalı ve ardından da Fatiha Suresi’ni okumalı; öğle vaktinde yine karınca duasını 1 defa okumalı ve sonrasında İhlas Suresi’ni okumalı; gece uyumadan önce de karınca duasını bir defa daha okumalı ve sonrasında da İnşirah Suresi’ni okumalıdır.

Yani bereket duası olarak geçen bu karınca duasını günde 3 defa okumalı ve her seferinde de karınca duasını okuyup bitirdikten sonra sırasıyla Fatiha Suresi’ni, İhlas Suresi’ni ve İnşirah Suresi’ni okumalısınız.

Yani sabah karınca duasını okuduktan sonra ardından Fatiha Suresi’ni; öğle vakti bu duayı okuduktan sonra ardından İhlas Suresi’ni ve gece uyumadan önce de bu duayı tilavet ettikten sonra ardından İnşirah Suresi’ni okuyarak duayı tamamlamalısınız.

  • İslam alimleri bir kişinin bereket duası olarak da geçen bu karınca duasını 1 ay boyunca tarif edildiği şekli ile okuması halinde bereket ve bolluk içerisinde bir hayata nail olacağını ifade etmişler ve bu mübarek niyazı bize her seferinde ısrarla tavsiye etmişlerdir.

Bu mübarek karınca duasının ardından şimdi de insanları hayrete düşüren bir başka bereket ve bolluk duası üzerinde duralım ve bu duanın Hazret-i Ali’nin tavsiyesi olduğunun altını çizelim:

4- İnsanları Hayrete Düşüren Bir Bereket ve Bolluk Duası, Hazret-i Ali’nin Duası

Türkçe Okunuşu:

“Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke.” (Tirmizi, Daavât 121)

Anlamı:

“Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153)

Evet, Hazret-i Ali’nin tavsiyesi olarak geçen ve yine Hazret-i Ali’nin bereket duası olarak bilinen bu duayı düzgün bir şekilde okuyan ve şartlarına riayet ederek gerçekleştiren insanların bereket içerisinde bir hayat yaşadıkları defalarca gözlemlenmiş ve kayıt altına alınmıştır.

Duayı şöyle yapmalısınız:

  • Sessiz bir yere geçmeli ve evvela 7 defa besmele-i şerif okumalı, sonrasında 77 defa Ya Rezzâk esmaül hüsnasını telaffuz etmeli ve ardından da yukarıdaki bereket duasını 3 defa üst üste okuyup anlamını da düşünmelisiniz.
  • Bu duayı bu şekilde okuyan ve gerçekleştiren insanların bunu bir hafta boyunca devam ettirmesi gerekmektedir, sonrası sabır ve selamet içerisinde gelecek olan bolluk ve bereket olacaktır inşallah.

Evet, size rızık, bolluk ve bereket duası olarak aktarılan ve İslami kaynaklarda bilhassa tavsiye edilen 4 adet dua ile yardımcı olmaya çalıştığımız bu yazımızı bitirirken şimdi de müthiş bir dua kitabından bahsetmek ve bu kitabı tavsiye etmek istiyoruz, şöyle ki:

Bereket Duası ve Kenzül Dua Kitabı Tavsiyesi

Birçok insan tarafından Her Kapıyı Açan Murad Duaları Kitabı olarak anılan ve yine birçok kişinin Kenzül Dua Kitabı adıyla bildiği bu eser, Abdülkadir Çelik isimli bir İslam alimi tarafından 13 yıllık bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkmış muazzam bir eserdir.

  • Bu esere muazzam bir eser dememizin sebebi, bu eserde bulunan dualar ile hayatı kökünden değişen ve türlü türlü mucizelere şahit olan insanların yaşadıkları değişimdir. Zaten okuyucu yorumlarını incelediğinizde siz de bu kitaptaki mucizevi dualarla hayatı değişen binlerce insan olduğunu fark edecek ve bu duaların gerçekten de denenmiş ve işlevsel olduğunu anlayacaksınız.

Bu bağlamda kitabın indirme linki ile birlikte bazı okuyucu yorumlarını da aşağıya alıyoruz:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

Sitede biraz daha dolaşıp farklı dualarla ufkunuzu açabilir ve hayatınızı renklendirebilirsiniz.

Bu anlamda şu yazımızı da tavsiye etmekteyiz: Bu Barışma Duası Hayatımı Değiştirdi Hâlâ Şoktayım!

2 yorum

  1. Fiyat çok yüksek hocam özür dilerim ama birçok insan bu zor günlerde duaya ihtiyaç duyar lütfen fiyat konusunda tekrardan üzerinde durulmasını istiyorum.çok ama çok yüksek hocam

  2. İki sorum olacak hocam, 4.seçenekte hz alinin bolluk bereket duasını işsiz kalanlar iş kısmeti kapalı olanlar hangi işe başvuru yapsa geri çevirilenler okuyabilir mi. İkinci olarakta HZ Alinin bolluk bereket duasının gece mi sabah mı okunacağı söylenmemiş vakti söylenmemiş hocam

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*