Sabır Duası Hükmündeki Bu Ayetler İnşallah Hayırlara Vesile Olacak!

Sabır Dualarının Sözleri, Okunma Alanları ve Muazzam Tesirleri

Sabır, Kuran-ı Kerim’de üzerinde en fazla durulan kavramlardan biridir. Sabırlı olmak dinimizce en güzel davranışlardan biri kabul edilmektedir. Kuran’da Hz Yusuf’un, Hz Yakup’un, Hz Lokman’ın, Hz Musa’nın, Hz İsmail’in, Hz İdris’in ve Hz Muhammed’in (SAV) sabreden peygamberler oldukları ve ümmetlerine de sabırlı olayı tavsiye ettikleri belirtilmektedir.

Sabırsız olmak insanın doğası gereğidir. Zira yüce Allah, şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.” (Mearic-19)

Ancak Kuran-ı Kerim’in pek çok yerinde müminlerin bu olumsuz duygudan kurtulup sabretmelerinin daha doğru olacağı da ifade edilmiştir.

İşte yüce Allah’ın sabır konusunda Kuran-ı Kerim’de buyurduğu emirler yüzyıllardır müminler tarafından “sabır duası” olarak okunmaktadır. Bu ayeti kerimelerin sabır konusunda mucizevi tesirler gösterdiği duayı bizzat okuyup tatbik eden müminler tarafından dile getirilmiştir. Zaten en sahih ve en tesirli duaların da Kuran ayetlerine dayanan niyazlar olduğu bilinen bir gerçektir.

Bu yazımızda farklı konularla ilgili okunan sabır dualarının sözlerine ve Türkçe meallerine yer vereceğiz. Ayrıca duaların okunma zamanları, okunma sayıları ve dua etme adabı hakkında büyük alimlerin tavsiyelerini de aktaracağız. Yazımızın sonunda ise müminlerin sabrını artırmaya vesile olan bazı uygulamalarla ilgili bilgi vereceğiz.

İşte sabır duası hükmünde okunan Kuran ayetleri ve dua etme adabı ile ilgili önemli bilgiler

Nefisinin arzularına karşı mücadele edenlerin okuyacağı sabır duası

Herhangi bir zararlı alışkanlığı olan veya nefsinin yönlendirmesi nedeniyle zor durumda kalan müminler bu duayı okurlarsa inşallah daha iradeli olacaklar ve hiçbir şekilde dinen caiz olmayan işler yapmayacaklardır.

Bu dua sabah uykudan kalktıktan sonra bir defa ve gece yatmadan önce bir defa okunur.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım. (amin)

Ayeti kerimenin Türkçe meali

Yakup, “Nefisleriniz sizi bir iş yapmağa sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi. (Yusuf-83)

Maddi sorunlar yaşayan kişilere okumaları tavsiye edilen sabır duası

Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Zira Allah’ın güzel isimlerinden biri de Er-Rezzak’tır. Bu itibarla müminler hiçbir şekilde yoksulluk ile sınanmaktan korkmamalıdır. Bir mümin çalışıp sabretmesi halinde ekonomik sorunlarını aşacağını ve nihayetinde kendisine bolluk bereket ihsan edileceğini bilmelidir.

Bu duayı her sabah gün doğumundan önce üç defa okuyan müminler inşallah maddi konularda daha sabırlı olacak, kendilerinde çalışma azmi bulacak ve işleri rast giderek bir müddet sonra refaha kavuşacaklardır.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale musa li kavmihisteıynu billahi vasbiru innel erda lillah yurisüha mey yeşaü min ıbadih vel akıbetü lil müttekıyn. (amin)

Ayeti kerimenin Türkçe meali

Mûsâ, kavmine, “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Ona, kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır” dedi. (A’râf-128)

Özel hayatla ilgili sorunlarda sabırlı olmaya vesile olan dua

Özel yaşamla ilgili sıkıntılar hiç şüphesiz ki en ciddi sorunlardır. Çünkü yapılacak hataların telafisi yoktur ve insanın muhatap olduğu kişiler en sevdiği insanlardır. Bu itibarla özel hayattaki sorunların çözümünde sabırlı olmak ve en doğru kararı vermeye gayret göstermek büyük önem taşımaktadır.

Bu duayı her gece yatsı namazından sonra okuyan kişilerin özel yaşamlarında daha sabırlı olacakları, olaylara daha aklıselim yaklaşacakları ve sıkıntılarını aşmak için daha basiretli davranacakları beyan edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa’büdhü vastabir li ıbadetih hel ta’lemü lehu semiyya. (amin)

Ayeti kerimenin Türkçe meali

(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? (Meryem-65)

Anne babaların çocuklarının sabırlı olmasını dilemek için okudukları dua

Çocukları çok sabırsız davranan ve acele kararlar vererek kendisine zarar veren kişiler aşağıdaki duayı okurlarsa inşallah evlatları sabırlı bir kişi haline gelecektir. Bu dua yanı zamanda panik atak ve stresten kurtulma duası olarak da okunmaktadır.

Çocuklarının sabırlı olması için bu duaya müracaat edecek olan anne babalar günde bir defa bu duayı okumalıdır. Eğer farz namazlarından sonra duaya müracaat edilirse inşallah duanın icabeti artacaktır. Tabir takdir yüce Allah’ındır, hüküm sahibi yalnız ve ancak O’dur.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya büneyye ekımıs salate ve’mur bil ma’rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur. (amin)

Ayeti kerimenin Türkçe meali

“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” (Lokman-17)

Düşmanların şerrine karşı sabırlı olmayı temin eden dua

Düşmanlardan gelebilecek her türlü zarardan korunmayı dilemek için bu dua okunmaktadır. Dua vesilesiyle inşallah kişinin dayanma gücü artacak ve sabırlı davranmayı başaracaktır. Bu dua aynı zamanda düşmanların kurduğu her türlü tuzağın boşa çıkarılmasını sağlar ve musibetlerin def edilmesine vesile olur.

Bu dua günde bir defa okunması tavsiye edilen niyazlardan biridir. Bazı alimler dua sözlerinin peş peşe üç defa tekrar edilmesinin daha faziletli olduğunu da beyan etmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lemma berazu li calute ve cünudihı kalu rabbena efrığ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirın. (amin)

Ayeti kerimenin Türkçe meali

(Tâlût’un askerleri) Câlût ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” (Bakara-250)

Her konuda okunabilen kısa sabır duası

Bu sabır duası her konuda okunabilir. Ezberlenmesi kolay olduğu için en yaygın biçimde başvurulan sabır dualarından biri olmuştur. Duanın kişinin iç sıkıntılarının giderilmesinde de etkili olduğu ifade edilmektedir. Bu duayı kişi ihtiyaç hasıl olan her vakitte okuyabilir.

Bismillahirrahmanirrahim

Vasbir fe innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın. (amin)

Ayeti kerimenin Türkçe meali

Sabret! Çünkü, Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez. (Hûd-115)

Büyük alimlere göre sabrı artırmak için müminlerin başvurması gereken bazı uygulamalar

Dua ederek sabırlı olmayı dileyen müminlere büyük alimler bazı tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bu tavsiyeler kaynağını Kuran ayetlerindeki hükümlerden ve Hz Muhammed’in (SAV) örnek yaşamından almaktadır. Buna göre sabrın artırılması için başvurulması gereken uygulamalar şöyle sıralanmıştır:

 • Kuran-ı Kerim’den sureler okumak
 • Vakit namazlarını kaçırmamak
 • Mümkün mertebe abdestli dolaşmaya gayret etmek
 • Boş durmamaya özen göstermek ve faydalı işlerde çalışmak
 • Ramazan ayı dışında da bazı günlerde oruç tutmak
 • Temiz ahlaklı müminlerle dost olmak, sadece güvenilir insanlarla ortak iş yapmak
 • Hareketli bir yaşam tarzı benimsemek, içe kapanmak yerine sosyal bir kişi olmaya özen göstermek
 • Sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerini gözetmek
 • Dedikodudan ve gıybetten uzak durmak
 • Kişisel bakımını aksatmamak, temiz ve tertipli olmak
 • Allah’ın adını sıkça anmak, Allah’ın güzel isimleri olan esmaları gün içinde tekrar etmek
 • Allah’ın verdiği nimetler için devamlı şükretmek

Büyük alimlerin tavsiyelerinde “İslam ahlakına uygun davranması” ve “manevi dünyasına önem vermesi” halinde müminlerin inşallah daha sabırlı olmayı başaracağı beyan edilmektedir. 

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

Dilerseniz Kavuşma Duası ve Yardım Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*