Sabun Büyüsü Ciddi Zararlar Veren Şer Bir Uygulamadır

Sabun büyüsü nasıl yapılır, nasıl bozulur?

Sabun büyüsü, büyük zararlara yol açan, hızlı etki eden ve zor bozdurulabilen oldukça tehlikeli bir kara büyüdür. Bu büyünün tesirleri o kadar fazladır ki kara büyülerin en karası, biçiminde tabir edilmektedir.

Kişilerin sağlığını bozma, maddi yönden iflasa sürükleme, seven aşıkları ayırma, kişinin düşünce yeteneğini etkileyerek olumsuz kararlar aldırma gibi pek çok farklı alanda ciddi zararlar vermektedir.

Sabun büyüsü ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır?

Sabun büyüsünün ana vatanı “Kenan ülkesi” denilen alandır. Bu bölge günümüzde İsrail ile Filistin topraklarının bulunduğu yerdedir. Sabun büyüsü ilk defa Antik Çağ’da görülmüştür. Bu dönemdeki kitaplarda ismi “kireç taşı büyüsü” veya “kil taşı büyüsü” şeklinde geçmektedir. Çünkü ilk çağlarda sabun büyüsü sabun yerine kireç taşı veya kil gibi maddelerle yapılmaktaydı.

Sabun büyüsü çok kısa bir sürede özellikle ticaretle uğraşan insanlar sayesinde dünyanın dört bir tarafına yayılmıştır. Bazı ülkelerde ise yeni büyülerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Mesela vodoo büyüsü, tuz büyüsü ve iğne büyüsü de esasında sabun büyüsünden ilham alınarak yapılmıştır. Yani bu sıralanan büyülerin atası sabun büyüsüdür.

Sabun büyüsü nasıl yapılır?

Sabun büyüsü üç aşamada yapılmaktadır. Bu aşamalar “sabun kalıbına biçim verme aşaması”, “sabun kalıbına iğneler batırma aşaması” ve “sabun kalıbının suya atılma aşaması” biçiminde sıralanabilir.

Sabun büyüsünde sabun kalıbına biçim verme aşaması

Bu aşamada ilk yapılacak iş öncelikle yumuşak, kolay biçim verilebilen ve suda eriyebilen bir madde temin etmek olmalıdır. Bu özellikleri taşıyan pek çok madde olmasına rağmen tarihin kadim zamanlarından beri bu büyü için “kireç taşı”, “kil” ve “sabun” kullanılmıştır. Ancak büyü zamanla sadece sabun ile yapılmaya başlanmıştır. Zaten büyüye “sabun büyüsü” denilmesinin sebebi de budur. Biz de büyünün yapılışı hakkında bilgi verirken sabun hammaddesi üzerinden açıklamalar yapacağız.

Büyünün temel malzemesi olan sabun temin edildikten sonra büyü kalıbı alınarak baş, iki kol ve iki bacak biçiminde insanı simgeleyen bir heykelcik yapılır. Bu heykelciğin hiçbir ayrıntısı yoktur. Kabataslak bir ikon biçimindedir. Erkeklerde düz bir tasvir yapılırken kadınlar da sadece göğüsleri temsilen iki oval şekil çizilir, bunun dışında detaya girilmez.

Sabundan yapılan heykel üzerinde birinci gün başkaca bir işlem yapılmaz. Sadece heykelcik tılsımlı sözler okunarak yüz üstü yatırılır, üzerine bir bez atılır ve ikinci güne kadar beklenir.

Şu yazımız da ilginizi çekebilir: Büyü Nasıl Bozulur?

Sabun büyüsünde kalıba iğne batırma aşaması

İnsan bedenini simgeleyen sabun kalıbına iğnelerin batırılma aşaması en fazla ustalık gerektiren merhaledir. Zira kişiye hangi konuda zarar verilecekse ilgili yere iğne batırılmalıdır. Mesela kişinin zihni bulandırılıp yanlış kararlar aldırılacaksa kafaya iğne batırılacaktır. Ancak kişinin birinden nefret etmesi isteniyorsa bu sefer kalbin bulunduğu yere iğne batırılacaktır.

Bazı durumlarda ise iğne aynı anda iki ya da daha fazla yere batırılmaktadır. Böylece bir kombinasyon oluşturulmakta ve kişiye çok boyutlu zararlar verilebilmektedir. Batırılan iğnelerin sayısı da en az iğnelerin batırıldığı yer kadar önemlidir. Mesela kalıbın sağ tarafına bir iğne ile iki iğne batırmak arasında çok ciddi farklılıklar vardır.

Sabun büyüsünde sabun kalıbının suya atılması aşaması

Sabun büyüsünde demleme aşaması da denilen bu aşamada sabun kalıbı suya atılarak erimesi beklenmektedir. Sabun suda eridikçe ve sabuna batırılmış iğneler düştükçe büyü tutmaya başlayacaktır.

Sabunun atılacağı su kaynağının bir akarsu, deniz ya da kuyu olmasının herhangi bir önemi yoktur. Önemli olan kalıbın görülmemesi ve dışarıdan bir müdahale ile sudan çıkarılmamasıdır.

Suya sabun atma aşaması mutlak surette gece yapılmalıdır. Çünkü kara büyülerin son aşaması daima gece yapılmaktadır.

Sabun büyüsü kaç günde tesirlerini göstermeye başlar?

Sabun büyüsünün her aşaması bir gün sürmektedir. Yani büyünün icra (yapım) süreci üç gün sürmektedir. Bundan sonra sabun kalıbı ne zaman suda erir ve iğneler düşerse büyü o zaman tesirlerini göstermeye başlayacaktır. Bu durum kullanılan sabunun cinsine göre değişmekle birlikte en fazla 2-3 gün sürmektedir.

Yani yapım aşaması ve sabunun erime süreci birlikte hesaplandığında en geç 5-6 günde sabun büyüsü etkilerini göstermeye başlar. Bu süre kara büyüler içinde en kısa zaman aralığıdır. Bu kadar kısa sürede bu nispette etki eden başka bir kara büyü daha yoktur.

Sabun büyüsü ilk çıktığı dönemlerde daha çok iktidarı değiştirme ya da etkileme aracı olarak kullanılıyordu. Çünkü sultanlara, devlet adamlarına ve şehzadelere yapıldığında ciddi toplumsal etkiler yaratabiliyordu. Sonraki dönemlerde ise sabun büyüsü daha çok aşk ile alakalı konularda yapılmıştır. Günümüzde de en yaygın uygulandığı alan budur.

Sabun büyüsü nasıl bozulur?

Sabun büyüsü çok etkili bir uygulama olduğundan bu büyünün nasıl bozdurulduğu meselesi de en az büyünün nasıl yapıldığı kadar önem kazanmıştır. Sabun büyüsünün iki farklı bozdurulma yolu vardır:

Kurban törenleri ile sabun büyüsünü bozma

Büyülendiğine inanılan kişi için bir kurban kesilir ve kurban edilen hayvanın kanı ile kişinin eli ve yüzü yıkanır. Kişi bir müddet kanlı bir yüz ve kanlı ellerle kalıp tılsımlı sözcükleri dinledikten sonra kan temizlenir ve böylece büyü bozdurulur.

Kuran sureleri ile sabun büyüsünü bozma

En güvenilir ve tesirli büyü bozma yoludur. Kuran’ın iki suresinin okunması yolu ile yapılır. Bu sureler Felak ve Nas sureleridir. Tabi dua kitaplarında geçen tarifler esas alınarak dualar okunmalıdır. Ayrıca Allah’ın güzel isimleri olan El-Batın, Er-Rahman, El-Mütekebbir gibi lafızların kudretinden de faydalanılarak duaların tesiri artırılır.

Aşk konusunda büyü gibi bir yola girerek günaha bulaşmanın yanlış olduğunu bunun yerine dua etmenin en emin yol olduğunu belirtmek istiyoruz. Zira büyü yapmak Kuran’da kesin bir dille yasaklanmıştır. Ancak dua etmek nurani bir yoldur ve çok daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Eğer şimdiye kadar En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nın etkinliğine şahit olmadıysanız artık tam zamanı. En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki birbirinden ilginç yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu değerli eseri indirmek için şuraya tıklayın. (Tıkla, indir.)

İnternette buna benzer yüzlerce mucizevi yorum bulunuyor.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*