Sadece 9 Günde Etkisini Gösteren 2 Harika Döngel Duası!

Döngel Duası Nasıl Yapılır, Nelere Dikkat Etmelisin, Çok Önemli Detaylar!

Döngel duası ismini taşıyan duayı az çok biliyorsun. Şimdi bu duayı tam anlamıyla kavrayarak giden sevgilini, eşini, partnerini geri döndürmeye çalışacaksın değil mi? Çevirgel duası olarak da isimlendirilen döngel duası, sence işine yarayacak mı? Giden sevgilini ya da eşini bu dua vesilesiyle geri döndürmek, nasip olacak mı?

Gel, bu soruların cevabına birlikte bakalım. Ve bir konuda anlaşalım:

 • Sen bu yazımı gevşemeden ve usanmadan sonuna kadar okuma sözü ver, ben de sana giden sevgilini veya eşini geri döndürmenin en güvenilir ve kolay yolunu anlatayım. Anlaştık mı? Anlaştıysak devam et, değilse okumaktan vazgeç.

Bak değerli okurum, belli ki eski sevgilini ya da eşini çok seviyor, ona çok değer veriyorsun. Sevmeseydin okumaya devam etmez, vazgeçerdin. Çünkü şu ana kadar bir sürü dua, belki de büyü aradığın, denediğin ve hiçbiri işe yaramadığı halde yine de vazgeçmeyip döngel duası (çevirgel duası) aramayı sürdürüyorsun. Bu sergilediğin tavır, bir azmin göstergesidir ve takdire şayan bir tutumdur.

 • Evet, sevgiliyi geri getirmek için dualara, belki de büyülere başvuruyorsun. Ama şunun bilincinde olman gerekir: Hayatın boyunca, darda kaldığında, başın sıkıştığında, bütün çıkmaz sokaklarda elinden tutmasını bekleyeceğin bir dua ya da büyü olmayacak. Fakat bu durum döngel duasının 9 günde etkisini gösteren muazzam gücünü gölgelemez.

Şimdi döngel duasının nasıl yapılması gerektiğine geçelim:

Döngel Duası Sadece Çarşamba Geceleri Etkisini Gösterir!

Birçok insanın bilmediği çok önemli bir nokta var ki bu nokta, internet dünyasında maalesef bulamayacağınız bir hususa isabet etmekte, şöyle ki:

 • Döngel duası adıyla da bilinen çevirgel duası sadece ve sadece çarşamba geceleri yapıldığında etkisini tam manası ile gösteren bir uygulama olmasına rağmen, birçok kişi bu önemli noktayı ıskaladığı ve atladığı için döngel duasının faziletinden mahrum kalmakta ve bu mübarek uygulamanın feyzini kendi üzerinde ve hayatında görememektedir.

Bu bağlamda sen de döngel duasını sadece çarşamba gecesi yapman gerektiğini bilmeli ve bu duanın çarşamba gecesi yapıldığında tam anlamıyla etki gösterdiği gerçeğine hakim olmalısın, bu bilgi eşliğinde aşağıdaki uygulama ile döngel duasını nasıl yapman gerektiğini öğrenmelisin:

Döngel Duası Nasıl Yapılır?

Çarşamba gecesi (yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece) herkes uyuduktan sonra sessiz bir yere geç, orada kıble istikametine dön, Cenab-ı Hakk’ın varlığına kendini teslim et ve bu esnada, 7 defa Fatiha Suresi’ni oku, sonrasında da şu tılsımlı sözcükler ile duaya devam et:

 • “Allah’ım, bütün günlerin faziletini kendisinde toplayan en önemli günlerden biri olan çarşamba ve en önemli gecelerden biri olan perşembenin fazileti, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın da defalarca vurguladığı önemli bir gündür. İşte bugün ve bu gece içerisinde sana yöneldim, kalbimdeki niyeti sana sundum ve döngel duasının fazileti ile senin dergahına geldim. Kalbimde yanıp tutuşan aşk ateşini bir an önce söndürmek için senin tecellilerin ile kendimi teselli etmekteyim ve senin tecellilerini en kısa zamanda göreceğimi bilmenin huzuru ile doluyum. Bana döngel duası ile dönüp gelmesini istediğim kişinin varlığını armağan eyle ve beni bahtiyar kullarına kat Allah’ım, amin.”

Bu uygulama sonrasında aşağıdaki mum uygulaması ile devam etmen gerekir:

Döngel Duası için Mum Şart

Evet, duayı yapmaya başlamadan önce yanına bir mum alman gerektiğini de ifade etmeliyiz, çünkü birçok kişi döngel duasının kadim kitaplarda aktarılan sahih şeklinin bir mum eşliğinde yapılması gerektiğini bilmez ve yine birçok insan maalesef bu mumun kırmızı bir mum olması gerektiğinin de farkında değildir.

Şu yazımız da dikkatinizi çekebilir: 3 Aşamalı Unutkanlık Duası Mucizevi Tesirler Gösteriyor

Kısaca döngel duasının tam anlamıyla amacına ulaşması ve senin de bu şekilde dönüp gelmesini istediğin kişinin kalbine tam manası ile hükmedebilmen için, kırmızı bir mum temin etmelisin ve bu mumu temin ettikten sonra aşağıdaki uygulama ile devam etmelisin:

Yukarıdaki tılsımlı sözcükleri okuyup bitirdikten sonra bu mumu sağ eline almalı ve üzerine 7 defa besmele okuyarak sonrasında da kısık bir ses tonuyla ve içtenlikle şu tılsımlı sözcükleri telaffuz etmelisin:

 • “Kırmızı mum elimde ve sevdiğin kalbimde, gönül ülkem yaralı ve bitkinim ben de, varlığım sana muhtaç Allah’ım beni gör de, güzellikler bağışla ve bana rahmet eyle. Dönmesini istediğim kişinin varlığını benim ruhuma bırak, onun ruhunu ise benim varlığımla ödüllendir, bu mumu sana getirdim, çünkü sen bizi aydınlatan ve ışığını bize sunan sonsuz yaratıcı ve merhametlilerin en merhametlisisin Allah’ım, mumu sana getirdim ve üzerine faziletli dualar okudum, çünkü sen bize faziletin ne olduğunu öğreten yegane kudret sahibisin Allah’ım. Mum ile kapına gelip döngel duasının gerçekleşmesini talep etmekteyim, sana yönelen hangi kulun darda kalmış ve seni idrak eden hangi kulun faziletten mahrum kalmıştır ki? Ben de varlığına itibar ve itimat etmekteyim, fazilete ulaşmak istemekteyim ve döngel duası için bu mumu sana getirmiş bulunmaktayım, gör beni ve ifa et ihtiyacımı, amin.”

Bu tılsımlı sözcükler sonrasında aşağıdaki uygulama ile devam etmelisin:

Döngel Duasında Ankebut Suresi’nin 17. Ayeti

Birçok kişi çevirgel duası ya da döngel duası olarak bilinen bu uygulamanın Ankebut Suresi’nin 17. ayeti olmadan gerçekleştirilemeyeceğini bilemez maalesef ve bu nedenle de muradına kavuşamaz. Oysa ki artık Ankebut Suresi’nin 17. ayeti ile döngel duasının tamamlanması gerektiğini biliyorsun ve bu anlamda yukarıdaki uygulamanın ardından şu ayeti kerimeyi 7 defa okumalısın:

“İnnemâ ta’budûne min dûnillâhi evsânen ve tahlukûne ifkâ, innellezîne ta’budûne min dûnillâhi lâ yemlikûne lekum rızkân, febtegû indallâhir rızka va’budûhu veşkurû leh, ileyhi turceûn.”

Döngel Duası ve Tılsımlı Sözcükler

Yukarıdaki ayeti kerimeyi 7 defa okuyup içtenlik içerisinde Allahu Teala’nın yüce katına sunduktan sonra döngel duasının son kısmı olarak bilinen şu tılsımlı sözcükler ile Allah’a yine samimiyet içerisinde yönelmeli, yalvarmalı, yakarmalı ve duayı bu şekilde bitirmelisin:

 • “İlahi, Ankebut Suresi’nin hatırına ve dergahı izzetine getirmiş olduğum kırmızı mumun yüzü suyu hürmetine, bu iki önemli şeyin insanları aydınlatan ve onların ruhuna ışık sunan güzellikleri hatırına, kalbimdeki derin aşkın ve sonsuz sevginin, gönlümdeki tarifi imkansız yaranın ve sonsuz muhabbetin yüzü suyu hürmetine; şimdiye kadar yaratmış olduğun bütün güzel varlıkların letafetleri ve güzellikleri hatırına, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve onların işlemiş olduğu bütün sevapların hoşluğu ve parlaklığı adına, döngel duasının faziletiyle beni yoğur, bana faziletini armağan et, beni kapına kul kabul et ve bana merhametinle muamele et. amin.”

Evet döngel duası uygulaması bu şekilde tamamlanmış olacak.

Şimdi de 2. Döngel Duasını Öğrenelim

Döngel duasının başka bir versiyonu da şu şekildedir, bu uygulama sadece cuma sabahları seher vakti, güneşin ışıkları henüz yeşermeye başladığı demlerde uygulanır, bir kağıda yazılarak saklanır:

“Sana itaat etmeyen kavimlerin helak oldukları ve dağlar büyüklüğündeki taşları başlarına topladıkları daima dile getirilir ve anlatılır, fakat sen yine de kullarının tevbe kapısını daima açık tutarak onlara temiz bir yolda yürüme imkanı sunar, onların yollarını daima açık tutar, bağışlama ve mağfiret hususunda inkârcıların ve hikmetini reddeden kullarının bile destekçisi olursun. Gözsüz  bir akrep ve ayaksız bir yılan bile senin merhametinden medet umar ve bu nedenle ben de döngel duası ile senden sabır, sebat ve uyanıklık diliyorum, muradımı talep ediyorum. İtaati ve ibadeti hiçbir zaman elinden bırakmayan, ateşe atılma pahasına bile olsa senden ayrılmayı aklının ucundan bile geçirmeyen, ağaçların içerisinde kesilmeyi ve testere ile biçilmeyi bile senin aşkın için kabul eden, hiçbir nimet ve dünya malına tamah etmeden kendi cemiyetine huzur ve sükunet getirerek seni yücelten ve Sübhan ismini dillere destan eyleyen peygamberlerinin hatırı için, Fettah ismi şerifinle kapalı kapıları hayırlı bir şekilde açan ve Musavvir ismi şerifin ile her türlü güzel takdiri tasvir eden sanatkar varlığına iltica ediyorum. Vedûd ismi şerifin ile seven ve sevilen, her türlü canlıya sevgi ve muhabbet rızkını veren, onları nur içerisinde yaratan, başlangıcı bulunmayan varlığın ile ödüllendiren ve bizi çekip çeviren sensin Allah’ım. Ölçülerin ve ahengin tedbir edicisi, hidayet kaynağı, ezelden ebede kadar her bir varlığın mutlak hakimi, ölçerek biçerek ve takdir ederek onların varlığına karar veren, insiyatif sahibi, maddi ve manevi rütbelerin ve derecelerin tek hakimi, açık ya da gizli bir şekilde göklerde ve yerde, gayb ve şehadet aleminde en gizli sırların sahibi, kusur ve noksan sıfatların kendisine hiçbir şekilde leke süremeyeceği münezzeh varlık, karanlık kuyularda dolaşan karanlık taşın üzerindeki karıncayı bile görüp ona Basir ismi ile irade buyuran varlığın hakimi sensin. Allah’ım bana döngel duası ile cevap ver ve kullarına şah damarından yakın olan zatını benim için de tecelli ettir.”

Yalnız döngel duasının bu versiyonu yani yukarıdaki ifadeler bir bardak suyun içerisine katılmış bir kaşık karbonatın üzerine okunmalı ve bu ifadeler okunduktan sonra bu bir bardak su afiyetle içilip bu uygulama her cuma günü 1 defa tekrar edilip toplamda 1 ay boyunca yani 4 defa yapılmalıdır.

Şimdi de sana döngel duası ile alakalı bazı yanlış izlenimleri ve bazı yorumları sunmak istiyoruz, mümkünse okumayı sürdür, çünkü bu okuyacağın yorumlar da sana ciddi anlamda katkı sağlayacak ve önünü daha net bir şekilde görmene vesile olacaktır:

Döngel Duası ve Bazı Yorumlar, 1. Yorum

 • “Şimdiye kadar sevgilini çevirmek ve döndürmek için sergilediğin bu ısrarcı tutumu doğru bir yöntemle deneseydin, kesinlikle eşini veya eski sevgilini çoktan elde etmiştin. Biraz daha açayım, belki tam olarak anlayamadın:
 • Döngel duası doğru mudur? Bundan birkaç hafta önce çevirgel duası diye bir yazı okuyup orada da vurguladığım gibi döngel duası, dinimizde yeri olmayan ve sonradan icat edilen (bid’at) bir hurafedir. İslam alimlerinin hepsi, bu konuda hemfikirdir. “Ama” diye başlayan bir cümlenin dudaklarında şekillenmeye başladığını fark ediyorum.
 • Değerli kardeşim, “ama”ları bırak, doğru, doğrudur. Ama benim şu yakınım döngel duası sayesinde sevgilisine kavuştu; ama ben falanca forumda döngel duası vesilesiyle eski sevgilisini, kocasını, karısını geri döndüren insanlar tanıyorum. Olabilir. Bu, döngel duasının dinimizde yeri olmadığı gerçeğini değiştirmez. Ve bir şeyin birkaç kere tesadüfen tutması, onun doğruluğuna kesin bir kanıt olamaz. Şayet böyle etkili bir dua olsaydı, hep isabet ederdi, hiç ıskalamazdı.”

Döngel Duası ve 2. Okuyucu Yorumu

 • “Bence bu duayı okuyan binlerce insandan sadece birkaç tanesinde işe yarıyorsa burada rastlantı aramak gerekir. Bu etki, duanın etkisi değil duadan kaynaklandığı zannedilen; ama başka bir sebebi olan bir etkidir.
 • Sana dua etme demiyorum; zira bir kulun, kendi Yaratıcısından dilekte bulunmasından daha doğal bir durum yoktur. Hatta hemen şimdi ellerini duaya kaldır ve Allah’a yalvarmaya başla:
 • “Ey kainatın sahibi olan ve her mahluku yoktan var eden Yüce Allah’ım. Kalplerin senin elinde olduğunu biliyorum. Sen kalpleri evirip çevirensin. Lütfen eski sevgilimin kalbini bana aç ve benim sevgimi onun kalp odağına yerleştir. Ona muhtaç olduğumu biliyorsun; bana ihtiyacım olan şeyi ver. Sen kudreti sonsuz olan değil misin? Sevdiğimi bana ihsan etsen, rahmet hazinenden ne eksilir? N’olur?”
 • Evet, dua ederek her muradını Allah’a sunabilirsin; ama bunu kendi yüreğinin çığlıklarıyla yapman daha doğru olur. İslamiyet’te yeri olmayan döngel duası gibi dualarla değil.”

Döngel Duası Hakkında 3. Yorumu da Görelim

 • “Eğer söylediklerim seni tatmin etmediyse birkaç İslam âlimine döngel duası veya çevirgel duası ile alakalı sorulan soruların videosunu izle. Ama yine buraya gel; çünkü sana eski sevgilini veya eşini geri getirmen için döngel duasından çok daha etkili olan bir yöntemden bahsedeceğim.
 • Döngel Duasından Çok Daha Etkili Bir Yöntem
 • Bu yöntem, öyle çevirgel duasında olduğu gibi bin insandan sadece birinde işe yaramıyor. Doğru uygulandığında ve anlatılan teknikler adım adım takip edilip pratiğe döküldüğünde 100 insanın 100’ünde de işe yarıyor. Öyle ki bu yöntem sayesinde eski sevgilisini geri getirenler olduğu gibi, maalesef evlenmiş olan sevgilisini geri getirenler bile var. Maalesef diyorum; çünkü bir yuvanın yıkılması, büyük bir sorumluluk ve büyük bir günahtır.
 • Evet, bu uygulamayı, daha doğrusu uygulamaları doğru uygulayıp da eski eşini, eski sevgilisini geri döndüremeyen tek insan görmedim. Yeter ki azimle ve kararlılıkla doğru adımlar atılsın.”

Yorumlardan Sonra…

Gördüğünüz gibi birçok kişi döngel duası ile alakalı birçok yorum yapmakta ve bilmeden veya anlamadan değişik ifadelerle kendi görüşlerini bize aktarmakta. Oysaki bu görüşlerin ve bu yorumların birçoğunun yanlış olduğunu bilmelisin, bununla birlikte bir konu hakkında bilgi sahibi olmadan fikir ve yorum sahibi olmanın da yanlış olduğu hakikatini anlamalısınız.

İnsanımızın döngel duası hakkında ne kadar yanlış düşüncelere sahip olduğunu ifade ettikten sonra şimdi de önemli bir kitap tavsiyesi ile önünüzü görmenizi sağlamaya çalışmak istiyoruz:

Döngel Duası ve Çok Önemli Bir Kitap Tavsiyesi

Tavsiye edeceğimiz eser, İkbal Özçelik isimli önemli bir İslam aliminin hazırlamış olduğu ve yılların emeği sonucunda ortaya çıkan En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı, bu kitapta sunulan duaların ve uygulamaların mucizevi sonuçlar ile insanlara huzur ve saadet nasip eylediğini defalarca kez gözlemledik ve bu gözlem neticesinde gönül rahatlığı ve huzuru içerisinde her okuyucumuza bu değerli eseri tavsiye etmekteyiz.

 • Üstelik burada hem kadınlara hitap eden hem de erkeklere hitap eden ayrı ayrı uygulamalar ele alınmış. Kısacası, sözünü ettiğim eser, hiçbir eksiği olmayan tam teşekküllü bir kaynak.

İyice merak ettin değil mi? Bu yöntemin sana da eski sevgilini veya eşini kazandırması için ve emeğinin boşa çıkmaması için son bir uyarı: Açılan sayfada yazılanları dikkatle oku, bir kelimesini bile kaçırma.

İşte bazı okuyucu yorumlarını ve kitabın indirme linkini aşağıya alıyoruz:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

Bir önceki yazımızı da okuyabilirsin: Çok Kısa Sürede Etki Eden Özel Bir Kadeh Duası Öğreneceksiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*