Sevgi Duası ile Özel Hayatınız Çok Daha Mutlu Geçecek İnşallah

Sevgi duası müminlerin yaşamında mucizevi gelişmeler yaşanmasına vesile oluyor

Kuran ayetlerine dayanan sevgi duası usulüne uygun okunması halinde okuyan kişilerin yaşamında inşallah çok olumlu değişikliklerin yaşanmasına vesile olmaktadır. Bu kutsi dua sayesinde arzuladığı hedefe ulaşan ve mutluluğu yakalayan çok sayıda müminin anlatımı bulunmaktadır.

Bu yazımızda sevgi duası olarak okunan niyazın sözlerini ve Türkçe mealini aktaracağız. Ancak dua sözlerinden önce dua etmenin usul ve adabına dair önemli detaylar hakkında bilgi vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

İşte sevgi duası ve muazzam tesirleri hakkında bilinmesi gereken tüm önemli hususlar:

Sevgi duası hangi isteklerin hasıl olması için okunmaktadır?

Sevgi duası, eski kaynaklarda “kalpleri birbirine yaklaştıran dua” olarak bilinmektedir ve insanlar arasında sevgi hasıl olmasını sağlamaktadır. Bu duayı okuyan kişilerin niyet ettikleri kişilerle muhabbetlerinin arttığı ifade edilmektedir.

Sevgi duası eşler arasında sevgi ile saygının hâkim olması için okunabileceği gibi helal dairesi içinde birbirini seven kadınlar ve erkekler tarafından da okunabilir. Ancak bekar kişiler tarafından okunduğunda ahlak ilkelerine uygun davranmanın esas olduğunu unutmamak gerekir. Zira dua etmek ibadet hükmünde sayılır. Bu itibarla kişiyi günaha sürükleyecek herhangi bir istek için dua edilemez.

Kadın-erkek ilişkileri için sevgi duası okunduğunda “kısmet duası, hayırlı eş duası ve nasip duası” gibi meşru dualarda olduğu gibi davranılmalı ve belirlenen İslami çizginin dışına çıkılmamalıdır. Helal dairesi içinde olmak koşulu ile kısmet konusunda da sevgi duasının edilebileceğini vurgulamak gerekmektedir.

Sevgi duası aynı zamanda evlatların anne babalarına karşı saygılı olmalarını sağlamaktadır. Yine bu duanın tesirli olduğu alanlardan biri de müminlerin amirlerine karşı uyumlu bir şekilde davranmasını temin etmektir.

Ancak sevgi duası denince akla daha çok kadınlar ile erkekler arasındaki muhabbetin artırılması maksadının geldiğini de ifade etmek gerekir.

Sevgi duasını günün hangi vakti okumalıyım?

Sevgi duası için makbul kabul edilen zaman dilimi yatsı namazı sonralarıdır. Bu dua için faziletli kabul edilen bir diğer vakit ise seher vakitleridir. Tabi ifade edilen bu zamanlar sadece tavsiye niteliğindedir. Müminlerin diledikleri her zaman ve her yerde bu duayı niyaz edebileceklerini bilmek gerekmektedir.

Sevgi duası okuyacak müminlere niçin ketum davranmaları tavsiye edilmektedir?

Sevgi duası özel yaşamla ilgili bir duadır. Bu tarz duaları okuyan müminlerin ketum davranmaları yani başka insanlarla dua ettikleri mevzusunda konuşmamaları büyük önem taşımaktadır. Zira özel yaşamla ilgili mevzuların ulu orta konuşulması doğru değildir ve bu konuda duyarlı davranmak büyük önem arz etmektedir.

Sevgi duası okuyan kişilerin dua edilen günlerde sadaka vermelerinin hükmü nedir?

Yüzyıllardır sevgi duası okuyan müminler dua ettikleri günlerde bir miktar sadaka vermeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Dua edilen günlerde sadaka vermek zorunlu bir uygulama değildir. Ancak sadaka vermenin sayısız fazilete kapı araladığını unutmamak gerekir. Sadaka vermek malın bereketini artırır, kaza belayı defeder ve duaların kabulünü kolaylaştırır. Bu bakımdan dua öncesinde sadaka vermek büyük alimler tarafından tavsiye edilen güzel davranışlardan biridir.

Sevgi duasını vekaleten okumak mümkün müdür?

Dilek ve hacet dualarını kişinin bizzat okuması daha hayırlıdır. Zira dua, kulun Rabbine yönelmesi ve isteklerinin gerçekleşmesi için ondan yardım talep etmesidir. Ancak sevgi duası gibi hayır dileme dualarını vekaleten okumak da mümkündür. Kişinin anne babası veya bir yakını da sevgi duasını okuyarak mutluluk dileğinde bulunabilir.

Sevgi duasının sözleri

Sevgi duası Kuran surelerinden ve ayetlerinden oluşan uzun bir duadır. Bu bakımdan ezberlenerek okunması birçok mümine zor gelmektedir. Büyük alimler duanın yazılı bir metin üzerinden de okunabileceğini beyan etmektedir. Ancak duanın yazılı olduğu metni titiz bir şekilde muhafaza etmek zorunluluk arz etmektedir.

Sevgi duası Kuran-ı Kerim’in farklı sureleri ile ayetlerinden oluşmaktadır. Duanın teşkili şöyledir:

 • Besmeleyi şerif
 • Nisa suresi 132. ayeti kerime (3 defa peş peşe okunacak)
 • Besmeleyi şerif
 • Duha suresinin tamamı (1 defa okunacak)
 • Besmeleyi şerif
 • Rum suresi 21. ayet (3 defa peş peşe okunacak)
 • Besmeleyi şerif
 • İnşirah suresinin tamamı (1 defa okunacak)
 • Besmeleyi şerif
 • Meryem suresi 96. ayet (3 defa peş peşe okunacak)
 • Besmeleyi şerif
 • Fatiha suresi (1 defa okunacak)

Duanın teşkilinde ayetlerin üçer defa, surelerin ise birer defa okunduğuna dikkat etmek gerekir. Duanın sonunda Fatiha suresinin okunması ise hatime manasına gelir ve duanın bitişi demektir. Ayrıca her ayetten ve her sureden önce besmeleyi şerifin yeniden okunduğunu da vurgulamak gerekir.

Belirtilen bu teşkil sırasına göre duanın sözleri tam olarak şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Bismillahirrahmanirrahim

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Bismillahirrahmanirrahim

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

Bismillahirrahmanirrahim

El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Eğer şimdiye kadar En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nın etkinliğine şahit olmadıysanız artık tam zamanı. En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki birbirinden ilginç yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu değerli eseri indirmek için şuraya tıklayın. (Tıkla, indir.)

İnternette buna benzer yüzlerce mucizevi yorum bulunuyor.

 

Sevgi duasında geçen ayetler ile surelerin Türkçe mealleri

Nisa suresi 132. ayetin Türkçe meali

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

Duha suresinin Türkçe meali

Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.

Rum suresi 21. ayetin Türkçe meali

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

İnşirah suresinin Türkçe meali

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

Meryem suresi 96. ayetin Türkçe meali

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

Fatiha suresinin Türkçe meali

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Hamd Âlemlerin Rabbi Allah’adır. Rahman’dır, Rahim’dir O. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâlikidir. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

 

Dilerseniz Kocayı Kendine Bağlamak için Dua ve Dilek Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

5 yorum

 1. Hocam merhaba benim sevgilimle aram bozuk bana biraz dargın bende ona kirginim barışmamız icin dua öneriniz varmi Ve kendini ceza evinde kavuşmamız içinde bir dua varmi okumam gereken

 2. Merhaba.ben bu kitabi sifarich yaptim.
  Yani cok tesirli dualardi.allah ii zum verir yurekden ustersende.ben kocamla ayrilmiwdim.ayri evde kaliyordu 2 cocukmuz vardi.ben sevgi bariwma dualari okudum yani aynj zamanda Hemden Hemden 4ve da 5 dualar.eve geldi Ulm aylar cok soyuk amma 3 ay sonra cok guzel schimdi 3 oglanda oldu.
  Yani cok cok tesirli dualardi
  Allah herkese en iyisini nasib etsin amin

 3. Merhaba.ben bu kitabi sifariw yaptim.
  Yani cok tesirli dualardi.allah izin verir yurekden istersense.1 sene ben kocamla ayrilmiwdim.ayri evde kaliyordu 2 cocukmuz vardi.ben sevgi bariwma dualari okudum yani
  her hafta Hemen hemen 4ve da 5 dualar.eve geldi 3 ay cok soyuk amma 3 ay sonra cok guzel schimdi 3 cu oglanda oldu.
  Yani cok cok tesirli dualardi
  Allah herkese en iyisini nasib etsin amin

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*