Yardım Duası Hazreti Muhammed’in Dilinden Muazzam Etkili Niyaz

Peygamber Efendimizin Okuduğu Yardım Duasının Sözleri ve Faziletleri

Yardım duası zor durumda kalıp kurtuluş yolu arayan veya murat ettiği şeye kavuşmak isteyen müminler tarafından okunan son derece etkili bir duadır. Bu duayı okuyan ve sahabelere öğreten bizzat Hazreti Muhammed’dir.

  • Hz Muhammed’in dilinden söylenen yardım duasının sonsuz fazilete sahip olduğu ve müminlerin mutlu bir yaşama kavuşmana vesile olduğu hem duayı okuyup tatbik eden kişilerce hem de büyük alimler tarafından beyan edilmiştir.

Bu yazımızda Hz Muhammed’in hadisi şerifine dayanan yardım duasının sözlerine yer vereceğiz ve yardım duası hükmünde okunan ayet ve sureler hakkında da bilgi vereceğiz.

Duanın sözlerine geçmeden önce yardım duasının okunma adabı ve usulü hakkında birkaç önemli noktaya değinmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Yardım duası okuyacak müminler sadece Allah’tan yardım dilemeli ve herhangi bir varlığı aracı kılmamalıdır

İslam inancına göre duaları kabul eden yegane güç yüce Allah’tır. Herhangi bir din büyüğünün adını veya Allah dışındaki kutsal bir kavramı zikrederek dua etmek ve onlardan yardım istemek doğru değildir. Kuran-ı Kerim’de bu hususta şöyle buyrulmaktadır:

“Hayır! Yalnız Allah yardımcınızdır. O, yardımcıların en hayırlısıdır.” (Âl-i İmrân-150)

Fatiha suresinde de “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha-5) denilerek ibadet edilecek ve yardım istenecek tek gücün yüce Allah olduğu ifade edilmiştir.

Yardım duası hangi konularda yardım dilemek için okunmaktadır?

Yardım duası her konuda okunabilecek bir duadır. Gerek özel hayatla ilgili sorunların aşılması gerekse de maddi yaşamda istenilen duruma gelmek için bu duaya müracaat edilebilir. Yardım duası okuyacak kişiler isteklerinin helal olup olmamasını göz önünde bulundurmalıdır. Helal dairesi içinde olmak koşulu ile her konuda yardım duası okumak mümkündür. Bu dua Allah’ın izniyle kişinin her türlü zor durumdan kurtulmasına vesile olacak ve daha mutlu bir yaşam sürdürmesini temin edecektir.

Yardım duasından önce hacet namazının kılınmasının hükmü nedir?

Dua öncesinde namaz kılmak duaya olan icabeti arttırır. Zira namaz kıldıktan sonra Allah’a el açan kişilerin inşallah elleri boş çevrilmez.

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara-153)

Bu ayeti kerimeden de anlaşıldığı üzere dua eden müminler sabretmeli ve namaz kılarak yüce Allah’tan yardım dilemelidir. Yardım duasından önce 4 rekat hacet namazı kılınabileceği gibi müminler farz namazlarından sonra da yardım duasını okuyabilirler.

Yardım duasına kaç gün devam etmek gerekir?

Yardım duası ani gelişen olaylar karşısında 1 defa okunabilir. Ancak dilek duası olarak yardım duası okunuyorsa duaya 3 gün peş peşe devam etmek tavsiye edilmiştir. Bazı alimler ise yardım duasını istekler hasıl oluncaya kadar yani kişi dileğinin gerçekleştiğini görene kadar duaya sabırla devam edilmesi gerektiğini beyan etmektedir.

Duanın sözleri niçin peş peşe 3 defa tekrar edilmektedir?

Önemli dilek ve hacet dualarını 3 defa peş peşe okumak Hz Muhammed’in uygulamaları arasındadır. İslam Peygamberi önemli duaları bazen 3 defa art arda okumuş ve bu uygulama sahabeler tarafından da örnek alınmıştır.

Ancak Hz Muhammed’in dua okuma usulüne bakıldığı zaman bazen duaları 3 defa bazen de 1 defa okuduğu görülmektedir. Bu itibarla büyük alimler yardım duasının 1 defa okunmasının da yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak İslam dünyasında yardım duası gibi önemli duaların sözlerini peş peşe 3 defa okumak daha yaygın bir uygulamadır.

Yardım duası başkasının yerine vekaleten okunabilir mi?

Yardım duası bir hayır dileme duasıdır. Zira müminlerin bir konuda kurtuluşa ve rahata ermelerini dilemek için okunur. Bu tarz duaların başkasının yerine vekaleten okunmasında bir mahzur yoktur. Kişinin anne babası, eşi, çocukları veya diğer yakınları da yardım duası okuyarak yüce Allah’ın bir çıkış kapısı açmasını dileyebilir.

Ancak unutulmamalıdır ki bir müminin bizzat yüce Allah’a el açması ve ondan yardım dilemesi her zaman çok daha hayırlıdır.

Duayı ezberlemekte güçlük çeken müminler nasıl bir yol izlemelidir?

Yardım duası oldukça kısa bir duadır ve kolayca ezberlenebilmektedir. Ancak özellikle ilerleyen yaşlarda duanın sözlerini ezberlemekte zorlanan müminler çıkabilmektedir. Bu müminlerin dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden okumalarında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak Hz Muhammed’in hadisine dayanan ve pek çok fazileti olan böylesine önemli bir duayı ezberleyerek sıkça okumak elbette ki çok daha isabetli olacaktır.

Duaların icabet görmesinin en önemli şartı: içtenlik faktörü

Dua etmek ibadet hükmünde kabul edilir.  Bu gerçekten hareketle bir mümin namaz kılarken veya oruçluyken nasıl ciddi bir tavır takınıyorsa dua ederken de aynı şekilde titiz davranmalıdır. Çünkü dua kişinin bizzat yüce Rabbine yönelmesi ve isteklerinin gerçekleşmesi için ondan yardım dilemesidir.

Dua ederken kıbleye dönmek, dizleri üzerine çökmek, avuç içleri yukarıyı gösterecek şekilde ellerini semaya açmak ve dua bittikten sonra ellerini yüzüne sürerek amin demek duanın şekli unsurlarıdır. Bu şekilde dua etmek sünnetin gereğidir ve büyük alimlerin tavsiyesidir.

  • Ancak duaların kabulünde ifade edilen bu şekli unsurlardan çok daha önemli olan bir husus vardır ki o da müminin içten ve samimi duygularla yüce Allah’a el açmasıdır.

Allah katında en makbul olan dualar kişinin inanarak yani bütün kalbiyle yaptığı dualardır. Kişinin en samimi duygularıyla Rabbine el açıp ondan yardım dilemesi halinde inşallah sesi Ârş-ı Âlâ’da duyulacak ve dualarına karşılık verilecektir.

Hazreti Muhammed’in Okuyup Müminlere Öğrettiği Yardım Duasının Sözleri

Bizzat Hazreti Muhammed tarafından söylenen ve başta Buhârî ile Tirmizî olmak üzere pek çok büyük alimin eserlerinde yer verdiği yardım duasının sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Lâ ilâhe illâllâhül azîmül halîm. Lâ ilâhe illâllâhü Rabbül arşil azîm. Lâ ilâhe illâllâhü Rabbü’s semâvâti ve Rabbül ardi ve Rabbül arşil kerîm. (amin)

Yardım Duasının Türkçe meali

“Büyük ve halim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur. Göklerin, yerin ve kıymetli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur.”

(Buhârî, Tirmizî)

Yardım duasının sözlerini naklettikten sonra yardım duası hükmünde okunan bir ayet ile bir surenin sözlerine yer vermeyi uygun gördük. Ayeti kerime daha çok maddi ve sosyal konularla ilgili okunurken sözleri verilen sure ise özel hayatla ilgili mevzulara dair okunur.

Müminler aşağıdaki yardım dualarını yukarıda sözlerini verdiğimiz “Hz Muhammed’in Dilinden Söylenen Yardım Duası”ndan sonra okuyabilecekleri gibi ayrı biçimde de okuyabilirler.

Yardım Duası hükmünde okunan bir ayeti kerime (maddi ve sosyal meseleler için)

Bismillahirrahmanirrahim

Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun (amin)

Ayetin Türkçe meali

“Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.” (Tevbe-51)

Yardım Duası hükmünde okunan bir sure (özel hayatla ilgili mevzular için)

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.(amin)

Surenin Türkçe meali

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (İnşirah suresi)

Yardım duaları okunurken sadece duaların Arapça orijinal halleri okunacaktır. Burada verilen Türkçe mealler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

Dilerseniz Çevirgel Duası ve Kısmet Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

 

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*